QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Kraj schválil zřízení přírodní rezervace Janovský mokřad

25.05.2021 7:38

Rada schválila zřízení přírodní rezervace lokality Janovský mokřad, přírodního parku Berounka

Rezervace Janovský mokřad se nachází v okrese Plzeň-sever, převážnou část rezervace tvoří rozsáhlý mokřad v místě zaniklého rybníka Janov, rozloha oblasti je téměř 72 hektarů. Mokřad i související plochy slouží jako biotop mnoha vzácným a ohrožených organizmům, převážně ptákům a obojživelníkům, ale také bohatému spektru hmyzu, včetně motýlů. Nejcennější pozemky zahrnuté do území přírodní rezervace jsou z velké části ve vlastnictví Plzeňského kraje. Cílem zřízení rezervace je zajištění ochrany a dalšího přirozeného rozvoje zejména mokřadního ekosystému, území má pak zásadní význam a hodnotu ve vysoké biodiverzitě území s širokým spektrem vzácných a významných živočišných druhů.

Nově zřizovaný přírodní park „Berounka“ představuje spojení současných přírodních parků „Horní Berounka“ (zřízen r. 1996) a „Hřešihlavská“ (zřízen r. 1978). Tyto přírodní parky spolu hraničí, přičemž jejich společným znakem je dochovaný krajinný ráz zaříznutého údolí řeky Berounky, jejích přítoků, skalních výchozů, přilehlých lesních komplexů a zemědělských kultur včetně kulturních dominant krajiny a historické zástavby obcí s architektonickou hodnotou. Z tohoto důvodu je vhodné tyto stávající přírodní parky spojit do jednoho a upravit jeho hranice tak, aby byly tvořeny neměnnými prvky krajiny.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Šeříkovka Lordi
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA nová FABIA