QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Něměcko

14.02.2021 16:23

Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 (od půlnoci ze soboty na neděli) na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Při cestování do Německa tak platí nová, ještě přísnější pravidla.

Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Co platí?

  • Každý cestující se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de 
  • každý musí před vstupem na území Německa mít test (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).
  • Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí mít sebou test.
  • cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty (výjimka z karatnény viz níže)
  • Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. Karanténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu.

 

Dle informací uveřejněných na webové stránce spolkového ministerstva vnitra považuje Německo za vážné důvody pro cestu na své území zejména:

 

- má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění;

- jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky;

- cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě;

-  jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží;

-  jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče;

- jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

 

Osoby, které cestují do Německa nebo přes Německo, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

  • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)
  • pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země)
  • v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

TRANZIT:

Od půlnoci dne 14. 2. 2021 je možné vjíždět z České republiky na území Německa za účelem průjezdu (tranzitu) pouze v humanitárních případech. Příkladný výčet takových situací lze nalézt na webové stránce spolkového ministerstva vnitra. Tranzit je povolen také při návratu do ČR (pokud to není ze země označené jako Virus Varianten Gebiet).

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Šeříkovka Lordi
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA nová FABIA