Auto CB ŠKODA ZSA_copy

nemocnie

09.05.2022 12:54

Transfuzní oddělení, JIP interny i onkologická pracoviště. Fakultní nemocnice Plzeň investuje do oprav a vybavení svých pavilonů

Fakultní nemocnice Plzeň se po dvou letech s pandemií koronaviru pomalu vrací k běžnému režimu. Na letošní rok připravila významné investice a nové projekty. Díky zdravé ekonomické situaci může vedení nemocnice nejen investovat do zařízení a rekonstrukcí, ale také zvyšovat platy svým zaměstnancům.

„Průměrný hrubý plat lékaře u nás v roce 2019 činil 98 963 korun, v loňském roce to bylo již 116 596 korun. U všeobecných zdravotních sester byl nárůst ve stejném meziročním srovnání o zhruba 16,5 tisíce korun, na konci roku 2021 průměrný plat dosáhl 68 466 korun,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek a dodal: „Právě díky dlouhodobě vyrovnanému rozpočtu, dobrým výsledkům hospodaření a nulovým závazkům po splatnosti jsme jako nemocnice zvítězili v celostátním projektu Nemocnice ČR 2021 v kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic.“

[Zdroj vizualizací: Společnost K4 a.s.]

Vizualizace nového Pavilonu chirurgických oborů (zdroj vizualizací: Společnost K4 a. s.)

Výraznou proměnou prochází letos transfuzní oddělení na Borech v ulici 17. listopadu, kde se za 20,5 milionu korun modernizují vnitřní prostory, vybavení pro dárce a zároveň i venkovní fasáda. Přibydou automatické i mechanické posuvné dveře, roletové mříže nebo venkovní dálkově ovládané žaluzie. Modernizace začala na konci loňského roku rekonstrukcí sociálního zařízení. Od začátku ledna také dárci mohou využívat nový rezervační systém, kdy se mohou objednat na konkrétní čas odběru. Rekonstrukce probíhá za provozu se snahou co nejméně narušit běžný chod oddělení. Hotovo by mělo být do konce roku 2022.

[Zdroj vizualizací: Společnost K4 a.s.]

„V programu REACT-EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, jsme uspěli ve třech výzvách v celkové hodnotě 847 milionů korun, z toho výše dotace bude 685 milionů korun. Těmi největšími projekty je rozsáhlá rekonstrukce JIP I. Interní kliniky, nákup nového celotrupového Hybridního systému PET/CT a obnova a modernizace vybavení onkologických pracovišť,“ popsal zásadní plánované investice pro další období ředitel Václav Šimánek.

Po otevření nové budovy Psychiatrické kliniky na Lochotíně je další velkou investiční akcí nový dvanáctipatrový Pavilon chirurgických oborů. Projektová dokumentace je již zpracovaná a její předání pro zadání stavby se předpokládá příští měsíc. Nový pavilon je situován v severo-západní části areálu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně a měl by obsahovat 450 lůžek. Pavilon je rozdělen do dvou částí. Bude se zakusovat do svažitého terénu, což neumožní prosvětlit veškeré vnitřní prostory denním světlem pouze z fasády. Navržená atria – zářezy do podnože dovolí cíleně dovést světlo. Střecha je navržena jako zelená, s cílem vytvořit přirozené prolnutí terénu a nového pavilonu. Obsahovat bude také heliport.

[Realizace: nová budova Psychiatrické kliniky (foto: M. Pecuch)]

Realizace nové budovy Psychiatrické kliniky (foto: M. Pecuch)

„Významné události se dějí napříč jednotlivými klinikami, ať už jde o nové metody léčby či přístroje,“ připomněla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Na Oddělení léčebné rehabilitace probíhá od února klinická studie na využití virtuální reality u pacientů s bolestí a omezením funkce v oblasti ramenního kloubu, na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení vznikl nový konziliární tým paliativní péče, který pomáhá osobám se závažným onemocněním i jejich rodinám, a na Klinice zobrazovacích metod zásadně pomůže nový přístroj CT. „Jedná se o revoluční způsob registrace rentgenových paprsků digitálním detektorem na bázi polovodičů. Nový způsob zobrazení dovoluje zobrazit detaily v lidském těle od velikosti 0,1 milimetru a současně snížit dávku záření pro vyšetření tkání. Podíleli jsme se na klinickém testování prototypu detektoru a nyní provádíme klinické zkoušky nového klinického přístroje. Spolupráce na vývoji probíhá intenzivně mezi naší klinikou a Siemens Healthineers od roku 2020, kdy u nás byly provedeny vůbec první klinické zkoušky nové technologie u nemocných na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ představil zařízení přednosta kliniky Jiří Ferda.

Nedílnou součástí aktuálního dění v lochotínském areálu nemocnice je také stavba Obláčku nad Plzní, který vzniká jako dvoupodlažní nástavba nad Hemato-onkologickým oddělením. Stavbu financuje a realizuje Český národní registr dárců dřeně. „Rozsáhlé a náročné práce bohužel doprovází zhoršené podmínky pro naše hospitalizované pacienty i zaměstnance. Všechny prosíme o shovívavost, zadavatel přislíbil, že hlučné stavební práce by měly být v létě u konce,“ uzavřel ředitel Václav Šimánek.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Techmania Workshopy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA nová FABIA_copy