Auto CB ŠKODA ZSA_copy

V Českém lese nalezli velmi vzácného brouka

13.03.2021 16:25

Vzácný brouk rýhovec pralesní nalezen V Českém lese nalezli vzácného brouka

 

V chráněné krajinné oblasti Český les už tři roky probíhá mapování vybraných druhů rostlin a živočichů [1]. Přineslo řadu nových faunistických objevů. Jedním z nich je i nález kriticky ohroženého brouka rýhovce pralesního.

Rýhovec pralesní byl nově potvrzen ve třech přírodních rezervacích, a to v PR Pleš, PR Malý Zvon a PR Dlouhý vrch. Šťastný objevitel Zdeněk Papoušek, který prováděl inventarizační průzkum hmyzu na těchto územích, šel po náhodném objevu jednoho jedince na Pleši v roce 2015 najisto. „Objevení druhu hned ve třech okolních rezervacích ale bylo přece jen překvapení. Radost byla o to větší, že před rokem 2015 byl rýhovec pralesní znám jenom z pěti míst v celé republice [2],“ konstatuje Zdeněk Papoušek.

Drobný rýhovec pralesní patří mezi naše nejohroženější brouky, K vývoji larev i životu dospělých broukům jsou totiž potřeba staré tlející stromy dostatečného průměru, které v našich lesích kvůli způsobu hospodaření chybí. Domov proto rýhovec pralesní nachází především v místech, která jsou ponechána přírodě.   

 

Přírodní rezervace Pleš, Malý Zvon a Dlouhý vrch lze považovat za výkladní skříň přírodě blízkých až původních porostů bučin pralesovitého charakteru, které se v Českém lese vyskytují už jen zřídka. Prostorově a věkem rozrůzněné porosty jsou, s výjimkou Dlouhého vrchu, ponechané bezzásahovému režimu hospodaření, a také proto se v rezervacích nachází dostatek mrtvého dřeva, jež larvy rýhovce potřebují ke svému dva roky trvajícímu vývoji.

Chcete se o těchto rezervacích a jejich hmyzích obyvatelích dozvědět víc? Nalistujte si číslo 18/2019 časopisu Český les a článek Zdeňka Papouška – Broučí skvosty „pralesních“ rezervací Českého lesa.

Poznámky:

[1] Projekt „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“. Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí, nositelem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

[2] Před rokem 2015 byl výskyt rýhovce pralesního v ČR potvrzen pouze v Hluboké nad Vltavou a Dražicích nad Jizerou v Čechách a v PR Mionší, Bílých Karpatech a Hostýnských vrších na Moravě.

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Techmania Workshopy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA nová FABIA_copy