QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

V Losiné je otevřeno nové středisko odborného výcviku pro žáky průmyslové školy - FOTKY

15.09.2023 10:08

Nové středisko odborného výcviku vzniklo ve firemních prostorách společnosti APB Plzeň v Losiné. Zde mají od září žáci Střední průmyslové školy dopravní Plzeň skvělé zázemí pro své studium.

SPŠ_dopravní_APB (18)
SPŠ_dopravní_APB (18)SPŠ_dopravní_APB (1)SPŠ_dopravní_APB (8)SPŠ_dopravní_APB (17)

Po naplnění kapacit střediska v Plzni-Křimicích se v Losiné odborně vzdělává 60 žáků pod dohledem pěti učitelů.

„Již v loňském školním roce se začal projevovat nárůst populační křivky a vedení dopravní průmyslovky bylo postaveno před nutnost hledání nových prostor pro odborný výcvik karosářů a mechaniků opravářů motorových vozidel, protože zvýšený počet uchazečů o studium byl jasným předpokladem,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

„Výstavba nových dílen nebyla přes veškerou snahu z finančních i časových důvodů realizovatelná, proto jsme uvítali a po řádném zvážení i zrealizovali projekt navržený společností APB Plzeň. Firma nám nabídla firemní prostory areálu v Losiné, které by pro tyto účely zrekonstruovala a pomohla vybavit,“ vysvětlil náměstek hejtmana.

Po řadě jednání a nutných administrativních postupech zřízení odloučeného pracoviště nakonec svým rozhodnutím potvrdilo také MŠMT, když jej ke dni 1. 9. 2023 zapsalo do rejstříku škol a školských zařízení jako další místo poskytovaného vzdělávání.

Zrekonstruovaná část podnikatelského areálu je pro účely odborného výcviku nově vybavena zařízením v hodnotě přesahující 2 mil. Kč. Toto vybavení nezbytné pro odborný výcvik prováděný na odpovídající úrovni (např. automatická zouvačka včetně pomocného ramene, vyvažovačka RAF, diagnostické moduly KTS 560, plnička klimatizací, plnička olejů automatických převodovek, regloskop Tecnolux Izar, svářečky CO2 Gys-Carmig, pákové nůžky na plech, různé druhy montážních vozíků, různé typy automobilních zvedáků a další) uhradila společnost APB Plzeň.

Prostory od školního roku 2023/24 navštěvuje 60 žáků v sudém i lichém týdnu. Konkrétně se jedná o dvě skupiny žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel a všechny tři ročníky oboru Karosář. O jejich odborný růst se stará celkem 5 učitelů odborného výcviku.

Celý projekt se podařilo zrealizovat za necelých 6 měsíců. Plzeňský kraj pak přispěl na středisko odborného výcviku částkou 800 tis. Kč, které byly určeny na stoly a lavice do učeben a také na IT vybavení.

„Věříme, že prostředí výuky spojené s možností uplatnění v blízkém provozu ve své podstatě podpoří snahu žáků o co nejlepší výsledky ve zvoleném oboru a následné uplatnění na trhu práce,“ doplnil Vladimír Kroc. Podle něj Střední průmyslová škola dopravní Plzeň a APB Plzeň a.s. chtějí nadále spolupracovat, a to např. v oblasti zamýšleného rozšíření výuky o nákladní automobily.

Foto PK

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT