QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

V Plzni probíhají zápisy do mateřských škol

04.05.2022 15:04

V těchto dnech probíhají v Plzni zápisy do mateřských škol. 

 

probíhají zápisy nyní. V mateřských školách je stanoven termín sběru žádostí o přijetí od 4. do 5. května, od 6. května bude probíhat přijímací řízení. V případě školek bude z celkových 5 234 míst pro nové děti uvolněno 1332 míst. Více informací: https://mszapis.plzen-edu.cz. Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, proběhnou zápisy pro školní rok 2022/2023 do mateřských a základních škol v termínu od 1. června do 15. července 2022.

[Ilustrační obrázek]

Ilustrační obrázek

„Od 15. dubna do 3. května byly vydávány žádosti o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání. Tato možnost přetrvává ještě v době sběru žádostí. Sběr žádostí o přijetí probíhá od 4. do 5. května. Přijímací řízení začne od 6. května. Pokud dítě dosáhne do 31. srpna 2022 věku pěti let, je pro něj od září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Povinný rok bude ve veřejných mateřských školách bezplatný a bude plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálně, individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky,“ uvedla vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantová.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

Pro zápisy je využita aplikace na https://mszapis.plzen-edu.cz jako v minulých letech. Pro zápis do mateřinky je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou a vyplní na uvedené webové stránce, rodný list, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu). Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, je na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomáhají.  Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ. Více informací o zápisech do mateřských škol: https://mszapis.plzen-edu.cz.

Ukrajinské děti

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termíny v konkrétních školách budou včas zveřejněny na portálu https://mszapis.plzen-edu.cz.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. Конкретні дати в окремих школах будуть своєчасно опубліковані на цьому порталі.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
KOvářová
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
bayern park