Vintířova stezka v Plzeňském kraji nabízí desítky kilometrů pěšího putování (24.01.2022 12:16:00)

24.01.2022 12:16

Vydejte se Plzeňským krajem po pěší dálkové poutní stezce sv. Vintíře, provede vás významnými a nádhernými místy regionu. Vintířova stezka vede po stopách sv. Vintíře a propojuje tak Čechy a Bavorsko. 

Poznáme krásy zdejší lesnaté a mírně kopcovité krajiny. Cesta nabízející místa k rozjímání a duševní očistě se vine bavorským příhraničím.  a propojuje tak Čechy a Bavorsko. Vintíř v těchto místech působil na přelomu 10. a 11. století a také zde zemřel.

Jdoucí ve Vintířově šlépějích poznáme krásy zdejší lesnaté a mírně kopcovité krajiny.

Vintířova stezka o celkové délce 162 km je také jednou z propojovacích cest sítě Zlaté stezky a je rozdělena do 9 jednodenních etap o průměrné délce 17 km. Z nich 3 etapy jsou v Německu, 1 etapa vedoucí přes hranici je společná a 5 etap se nachází v Čechách. Plzeňský kraj znovu proznačil tuto historickou cestu spolu s bavorskými partnery. Pro začátek jednotlivých etap jsou vybrána nástupní místa poskytující plnou turistickou vybavenost od dopravní dostupnosti, možnosti parkovacích míst, informačních center, obchodů s potravinami až po nabídku stravovacích a ubytovacích zařízení.

Na německé straně je proznačena část vycházející z kláštera Niederalteich odkud k nám Vintíř přišel. V Plzeňském kraji je obnoven úsek napojující se na německou část stezky od hraničního přechodu Gsenget. Trasa je značena cedulkami Klubu českých turistů s názvem Vintířova stezka a na území plzeňského regionu vede přes Prášily, Dobrou Vodu, Annín, Hartmanice, Sušici a Horažďovice. Odtud je cesta vedena až do Blatné v Jižních Čechách. Stezka nás poutníky zavede v Plzeňském kraji např. na horu Březník, kde měl Vintíř poustevnu nebo do Dobré Vody, kde se nachází Vintířova studánka se zázračnou vodou a vedle ní se skví kostel sv. Vintíře. V tomto kostele se nalézá naprosto unikátní skleněný oltář od výtvarnice Vladimíry Tesařové. Dalším jejím nádherným dílem je skleněná socha sedícího sv. Vintíře. Ta je umístěna nedaleko kostela sv. Mouřence.

V Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré vodě u Hartmanic je umístěna stálá expozice seznamující s osobností sv. Vintíře, jeho životem, významem a přesahem jeho odkazu do současnosti. Výstavu oživuje model poustevny s mnichem Vintířem, doplňuje dřevěná socha Vintíře či dotyková interaktivní tabule a drobné historické předměty.

Na páteřní trase Vintířovy stezky je vybudováno pro duchovní relaxaci pět symbolických míst „Zastav se poutníku“, kde jsou instalovány lavičky a informační panely popisující dějinné zajímavosti. Tato místa přibližují lidem přirozené činnosti poutníka, jako je spánek, odpočinek, jídlo, rozmluva a modlitba. U některých míst je vysázen historický druh jabloně coby charakteristický strom sv. Vintíře odkazující k jeho snahám o kolonizaci a zkulturnění regionu.

Součástí Vintířovy stezky je šest uzavřených výletních okruhů pro rodiny s dětmi. Tři z těchto okruhů jsou doplněny dětskými herními prvky, které zejména menším dětem přinesou vítané rozptýlení. Pokud jste s dětmi příznivci moderních technologií, můžete si pro čtyři okruhy pomocí chytrých telefonů stáhnout aplikaci Skryté příběhy (www.skrytepribehy.cz) a zábavnou formou objevovat příběhy ukryté v krajině.

 

Pro projekt Vintířovy stezky vznikl ucelený soubor materiálů a to přehledová mapa, etapový průvodce pro celou stezku, letáky k  výletním okruhům a populárně-naučná brožura. Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ je vytvořen edukační program, který doplňuje komiks, jenž si budou moci školy stáhnout z webových stránek www.vintirovoustezkou.cz. Na webovém portále je možné shlédnout i  virtuální prohlídky atraktivních míst na trase a krátké poutavé video.

 

 

 

„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020, číslo projektu 255“.

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Techmania Workshopy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT