Vodárna dokončila rekonstrukci Roudenského kanalizačního sběrače

03.08.2022 18:06

Plzeňská vodárna dokončila rekonstrukci Roudenského kanalizačního sběrače. Stavba je důležitá pro budoucí napojení severozápadního okruhu i další možné napojování kanalizace v oblasti Vinic a Sylvánu.

roudensky sberac1
roudensky sberacroudensky sberac1

Roudenský kanalizační sběrač je jedním z páteřních sběračů, který odvádí odpadní vody ze sídliště Vinice, z území kolem Kotíkovské ulice a z oblasti okolo bývalé výpadovky na Karlovy Vary. Úsek Roudenského sběrače se rekonstruoval mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká.

Rekonstrukce si vyžádala více než 100 milionů korun, má vyřešit problémy s přetěžovanou kanalizační sítí v oblasti Vinic a Sylvánu v době srážkových událostí. "Vodárna Plzeň dokončila rekonstrukci a zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače za téměř 100 milionů korun (bez DPH). Jedná se o 412 metrů dlouhý úsek pod areálem FN Lochotín," potvrdila Dana Veselá, tisková mluvčí Vodárny Plzeň.

Společně s dokončenou Retenční nádrží Vinice umožní v budoucnu odvodnění severozápadního okruhu, napojení odpadních vod na kanalizační systém v oblasti ulice Na Chmelnicích a zároveň je připraven na napojení odkanalizování dostavby Fakultní nemocnice Lochotín.

„Dokončení a zprovoznění Roudenského kanalizačního sběrače a Retenční nádrže Vinice neumožní pouze napojení severozápadního okruhu, ale umožní rozvoj severozápadní části Severního Předměstí, kde byl doposud vyhlášen STOP stav kvůli nedostačující kapacitě kanalizačních stok,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň a.s. Jiří Kozohorský.

Profil sběrače je ze železobetonových rámových propustí 1600 x 2100 mm, pro jejichž zabudování použil zhotovitel speciální jeřábovou techniku. Záporové pažení bylo potřeba osadit do hloubky 12 metrů.

Zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače úzce souvisí se stavbou Retenční nádrže Vinice, která dokáže zadržovat a poté postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů.

foto: Vodárna Plzeň

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT