Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Výuková pomůcka zobrazující oku neviditelné tepelné procesy. Žáci vaší školy ji ještě nevyzkoušeli?

14.10.2022 10:35

Tým z výzkumného centra NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) Západočeské univerzity v Plzni vyvinul speciální termokameru jako výukovou pomůcku, která pomůže žákům a studentům pochopit, jak fungují tepelné procesy v různých předmětech. Lidským okem je totiž neuvidíte.

NTC Brýle

Do výuky nabízí školám tzv. Edukity, jejichž součástí jsou termokamery a doprovodné didaktické materiály. Kromě toho pořádají také workshopy pro učitele, kde vysvětlují jak termokameru používat a dávají rady na zábavné pokusy do hodin. Cílem je sdílet s mladou generací nadšení pro vědu a nové technologie a motivovat ji pro studium tzv. STEM (z angl. Science Technology Engineering mathematics) oborů.

Máte zájem využít termokameru pro výuku ve Vaší škole? Kontaktujte tým výzkumného centra NTC, který termokamery vyvíjí:edu@labir.cz.

Výše uvedené aktivity jsou součástí LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií (ev. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018) je finančně podpořen MŠMT ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT