Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Živá krajina provede zájemce povodím Malesického potoka

26.09.2023 17:29

Živá krajina Plzeňský kraj pořádá pro širokou veřejnost v neděli 8. října komentovanou procházku povodím Malesického potoka, zvaného též Chotíkovský.

IMG_AP_434 - kopie

Zájemci se podívají na místa, kde potok pramení, kudy protéká, seznámí se s Modelem Živá krajina. "Jeho cílem je umožnit krajině pomocí jednoduchých úprav odolávat změnám klimatu, především lépe zadržovat vodu, ale také bránit povodním. V povodí Malesického potoka spolek aktuálně mapuje současný stav krajiny a vytváří pro
území studii proveditelnosti. Ta navrhne klíčové prvky, například stromořadí, remízy, mokřady, tůně nebo revitalizaci potoka, jejichž cílem je bránit vodní a větrné erozi, umožnit vsak vody a posilovat druhovou pestrost v této oblasti,"
řekl předseda spolku Petr Lejčko.

Podobné studie připravuje spolek v řadě dalších povodí v Plzeňském kraji. „Náš přístup je unikátní v tom, že zapojujeme širokou veřejnost, mapujeme krajinu spolu s místními lidmi a využíváme jejich znalosti místa i potřeb místních obyvatel,“ doplnil Lejčko.

Spolek zároveň vystihuje největší neduhy intenzivně obhospodařované české krajiny, jakými podle něj jsou narovnané, vybetonované či do trubek svedené vodní toky, odvodněná krajina a půda, která těžko odolává vodní i větrné erozi. „Taková krajina, kterou
historicky i v současnosti poškozuje necitlivé zemědělství i lesnictví, nedokáže dobře hospodařit s vodou. Extrémní výkyvy počasí vlivem klimatické změny ji jen dále zatěžují úmorným suchem nebo přívalovými dešti,“
shrnul Lejčko potíže, jimž se Živá krajina snaží
čelit.

Sraz se zájemci bude 8. října ve 14 hodin v Chotíkově před obecním
úřadem. Trasa měří cca 4 km a zakončení vycházky se plánuje v cyklobufetu na Štuperku.

Foto Živá krajina

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA  JSA příslušenství