Skipas Špičák soutěž promo

Navštivte nové výletní okruhy! Vznikly kolem Hartmanic, Annína...

13.07.2022 15:17

Nové výletní okruhy jsou součástí dálkové pěší trasy s názvem Vintířova stezka. Výletní okruhy vznikly kolem Hartmanic, Annín, Horažďovic, Chanovic atd.

Vintir-103

Česko-bavorská Vintířova stezka je pěší dálková poutní stezka, která propojuje významná místa spjatá se středověkým poustevníkem a prvním obyvatelem Šumavy svatým Vintířem. Celkově je stezka rozdělena do 9 jednodenních etap, měří  162 km. Stezka má nové značení, na některých místech najdete i nové lavičky nebo herní prvky pro děti. Plzeňský kraj označil tuto historickou cestu spolu s bavorskými partnery.

V rámci Vintířovy stezky si můžete projít krásných 6 výletních okruhů.

Hartmanický výletní okruh vás zavede k poustevně sv. Vintíře a k unikátnímu kostelu

Okruh má počátek a konec v Hartmanicích, měří cca 10 kilometrů. Časová náročnost je 2,5 hodiny.

Hartmanice - Hamižná – Dobrá Voda – Březník – Rovina – Karlov – zámeček – Peklo - Hartmanice

Cesta z Hartmanic stoupá okolo kapličky po svahu kopce Hamižná. Za návštěvu stojí kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, kde se nachází unikátní skleněný oltář. Cesta vás zavede na Březník, právě pod ním měl sv. Vintíř kdysi svou poustevnu. V Chatě Rovina se lze posilnit vyhlášenými specialitami. Zámeček Karlov je sice nepřístupný, ale lze si prohlédnout alespoň kapličku. Poté trasa vede Pekelským údolím  zpět do Hartmanic.

Celá trasa je doplněna dětskými herními prvky, pro tuto trasu je možné si stáhnout trasu v rámci Skrytých příběhů – Vintířova smrt.

Annínský výletní okruh

Délka je 17,4 kilometrů.

Annín – Radešov – Kašperské Hory – Kašperk – Nový Dvůr – Trnové Dvory – Dolní Dvorce – Annín

Nahlédneme do historie nádherné profese, jakou je umělecké sklářství, trasa vás šumavskou přírodou zavede ke kostnici či nejvýše položenému královskému hradu v Čechách.

Od Muzea skla v Anníně vystoupáte ke kostelu sv. Mouřence, kde si lze prohlédnout i kostnici. V Radešově je možnost občerstvení v místním stánku. Odtud cesta stoupá k nejstaršímu kašperskohorskému kostelu, sv. Mikuláši. Větší možnost výběru stravování nabízí Kašperské Hory. Lze zde i navštívit místní muzea nebo kostel sv. Markéty. Na hradě Kašperk, kde se mj. natáčela pohádka Anděl Páně, je možné se zúčastnit prohlídky hradu. Poté už klesáte po loukách i lesem přes osady Nový Dvůr, Trnové dvory a Dolní Dvorce zpět do Annína.

Horažďovický výletní okruh

Trasa měří cca 10 km. Je velmi nenáročná, vhodná i pro menší děti.

Horažďovice – Prácheň - Velké Hydčice - Malé Hydčice - Zářečí – Horažďovice

Z Horažďovic stoupáte na bájnou Prácheň, bývalé hradiště, ale i hřbitov při kostelíku sv. Klimenta, kde jsou pohřbeny slavné osobnosti Horažďovicka. V okolí Hydčic jsou vápencové lomy, které dávají základ různým stavebním omítkám. Na horažďovickém ostrově obdivujeme jeho parkovou úpravu nebo můžeme navštívit přírodovědnou stanici se zookoutkem v Zářečí.

Celá trasa je doplněna dětskými herními prvky, pro tuto trasu je možné si stáhnout trasu v rámci Skrytých příběhů – Kmotr v kápi.

 

Žichovický výletní okruh

Žichovice – Rabí – Budětice – Čepice – Žichovice

Při cestě ze Žichovic přejdete Otavu, prohlédnete si hrad Rabí, eventuelně židovský hřbitov. Okolo vrchu Líšná dojdete do Budětic, vsi, kde v hrobkách kostela odpočívají příslušníci rodů vlastnících Rabí. Na svazích Čepičné si prohlédnete ve stejnojmenné rezervaci vápencomilnou květenu, například okrotici červenou. Znovu překročíte Otavu, po mostě, kde je umístěna originální skleněná socha sv. Jana Nepomuckého se dvěma tvářemi, jednou, která hledí vstříc vodákům, a druhou hledící na poutníky, kteří prochází po mostě.

Celá trasa je doplněna dětskými herními prvky, pro tuto trasu je možné si stáhnout trasu v rámci Skrytých příběhů – Žižkovo vidění.

Sušický výletní okruh

Trasa dlouhá cca 16 km.

Sušice – Svatobor – Červené Dvorce – Divišov – Rok – Krásná vyhlídka -  kaple Anděla strážce – Sušice

Za náročné stoupání ze Sušice na Svatobor budete odměněni kruhovým výhledem na Šumavu i Pošumaví. Po sestupu k Otavě se můžete vykoupat u jezu na Pátečku, abyste se osvěžili před dalším stoupáním přes ves Rok s pěknou kaplí na vrch Kalovy s Krásnou vyhlídkou. U kaple Anděla strážce se vám naskytne opět krásný pohled na Sušici, tentokrát z bližší vzdálenosti. Podél křížové cesty se vrátíte zpět do centra Sušice.

Na trase tohoto výletního okruhu nejsou dětské hrací prvky ani hra pro aplikaci Skryté příběhy.

Chanovický výletní okruh

Nejkratším okruhem, a zároveň vhodným pro výlet s kočárkem, je Chanovický výletní okruh o délce 2,3 km. Čeká vás příjemná procházka přírodou, vyjdete na kopec Chlum, na jehož vrcholu se tyčí rozhledna neobvyklého tvaru. Navštívíte chanovický skanzen lidové architektury, představující dobové formy bydlení, zemědělskou činnost a řemesla na vesnici v období 18. až 20. století.

V Chanovicích si prohlédnete kostel a zámek, po modré značce směrem k rybníku Ohrada dojdete k turistickému přístřešku, kde se odbočkou mírně vpravo napojíte na trasu naučné stezky Příroda a lesy Pošumaví ve směru na vrchol Chlum. Na vrcholu navštívíte rozhlednu, která nabízí výhledy až k Šumavě. Při cestě zpět můžete zajít do skanzenu, kde jsou znovu postaveny staré domy z blízkého či vzdálenějšího okolí nebo i výklenková kaple či smírčí kříž. Cestou minete opravenou panskou barokní sípku.

Celá trasa je doplněna dětskými herními prvky, pro tuto trasu je možné si stáhnout trasu v rámci Skrytých příběhů – Český Achiles.

 

 

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Muzeum strašidel_copy_copy_copy