Skipas Špičák soutěž promo

Vintířova stezka má 9 jednodenních etap, 5 z nich je v Česku - FOTO, VIDEO

16.02.2022 15:47

Na putování po Vintířově stezce z bavorského Niederalteichu do české Blatné o délce 162 kilometrů vám stačí 9 dní. Stezka má totiž celkem 9 jednodenních etap.

Vintir-103
Vintir-103Vintir-52Vintir-83Vintir-95Vintir-114Vintir-125Vintir-130Vintir-131herni_prvek_v_terenuloga Vintirova stezka2loga Vintirova stezka

Pěší poutní trasu, Vintířovu stezku, jsme vám představili zde. Nyní se podíváme na etapy, do kterých je Vintířova stezka rozdělena. Etap je celkem 9 o průměrné délce 17 kilometrů, 5 je v Česku, 1 etapa vede přes hranice a 3 územím Německa.

loga Vintirova stezka

Užijte si pěší putování po Vintířově stezce dle jednotlivých etap:

Etapa 1 / Niederalteich – Lalling

Poutní cesta začíná u Vintířovy studny v Niederalteichu. Na této cestě budeme moci obdivovat barokní baziliku, malebnou usedlost Mauritiushof s byzantským kostelem sv. Mikuláše a benediktinské opatství sv. Mauricia. Trasa nás provede přes louky a pole, přes pastviny u Auerbachu. V obci Lalling pak je nejvýznamnější stavbou kostel sv. Štěpána, jehož velkou cenností je gotická  madona nazývaná „Turecká madona“. Volně přístupný je ozdravný park Lalling - Feng Shui s pavilonem, jezerem, naučnou stezkou, cestou orgánů a čaker, keltským domem, různými tematickými zahradami a dětským hřištěm.

 

Etapa 2 / Lalling – Rinchnach

Trasa začíná u turistického informačního centra Lalinger Winkel. Naše kroky povedou do kopců, po naučné stezce, která nás provede zážitkovou ovocnou zahradou, kde mineme pasoucí se skot, jinde spatříme ve volném výběhu švábsko-hallská prasata. Cesta vede kolem kašny, kde pod dřevěným křížem nápis hlásá, že na úpatí Gunthersteinu pobýval jako poustevník nejslavnější niederalteišský mytický mnich sv. Vintíř. Trasa nás povede po útulných cestách lesními loukami, mohutným vysokým lesem, čekají nás nádherné výhledy. Dojdeme až do malebné vesničky Sommersberg, kde se nachází uprostřed návsi malá kamenná kaple obklopená umrlčími prkny.

Mezi zajímavosti na trase patří např.  klášterní komplex a kostel sv. Jana Křtitele v Rinchnachu, kostel sv. Gottharda v Kirchberg im Wald.

 

Etapa 3 / Rinchnach – Zwiesel

Cesta započíná od informačního centra v obci Rinchnach. Na kopci za malebnou obcí Gehmannsberg se skví jeden z cílů této etapy a tím je poutní kostel Frauenbrünnl. Dále nás cesty a cestičky povedou přes mírné kopce a luka, poli, do údolí říčky Rinchnach. Na okraji obce Gehmannsberg hrají ve starém kamenolomu každé čtyři roky  místní ochotníci divadlo, v němž prezentují život a dílo mnicha Vintíře. Po trase se nám budou v idylické horské krajině otevírat panoramatické výhledy.

Mezi zajímavosti na trase patří freskami vyzdobený kostel Zrození panny Marie u Rinchnachu, nazývaný též Vintířův kostel, sklářské město Zwiesel, ve kterém se nachází impozantní budova farního kostela z červených cihel a tři významná muzea – muzeum skla, muzeum lesa a muzeum piva.

Vintir-95

Etapa 4 / Zwiesel – Prášily

Vintířova stezka vede z náměstí přes Kostelní náměstí k farnímu kostelu a podél hřbitova. Za městem  po cestách pro pěší a cyklisty učarují malebné výhledy na údolí říčky Kleiner Regen. Trasa nás dále provede nádhernou kulturní krajinou, kolem rybníků, naskytnou se nám dechberoucí výhledy, povede nás zalesněnou oblastí se zurčícími potoky až do obce Spiegelhütte. Dřevařská a sklářská osada s honosným panským zámkem připomíná rozkvět sklářské vesnice, dojdeme až k malému zelenému hraničnímu přechodu Gsenget, kde začíná česká část Vintířovy stezky.

Zajímavostmi na trase jsou muzeum ve srubu rodiny Handlos v obci Lindberg, historicky více než 500 let starý tis a jelení výběh Scheuereck, hraniční přechod Gsenget, malebná obec Prášily v srdci Národního parku Šumava.

Etapa 5 / Prášily – Hartmanice (14 km)

Stezka pokračuje místy zaniklých osad, podél meandrující Křemelné, kde byly nedávno objeveny pozůstatky keltské osady, pokračuje na vrch Březník, tedy místy, kudy sv. Vintíř procházel a kde poustevničil. Poté klesá přes Dobrou Vodu, kde vyvěrá léčivý pramen a kde se pravidelně konají poutě ke sv. Vintíři, k Hartmanicím. V Hartmanicích si nenechte ujít návštěvu Horské synagogy.

Zajímavostí na tomto úseku trasy je mnoho. Např. bývalá dřevařská osada Formberg,  Naučná stezka Hamižná, šumavská řeka Křemelná, zaniklá obec Vysoké lávky, zaniklá osada Frauenthal nebo místo bývalého Šerlova dvora, kde byly natáčeny i filmové záběry ve filmu Král Šumavy. Dále chata Rovina, Knížecí hájovna Pustina, Kaple sv. Vintíře pod Březníkem, Muzeum Dr. Šimona Adlera a barokní kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem v Dobré Vodě,

 

Etapa 6 / Hartmanice – Sušice

Během putování míjíme řadu 14ti památných stromů v Palvinovské aleji, trasa nabízí i mnoho krásných výhledů do širého okolí až k pošumavské dominantě v Mouřenci. Odtud sejdeme do Annína, kde se nachází doposud fungující sklárna, jejíž budovy se staly kulturní památkou. Annín je významnou sklářskou osadou v chráněné krajinné oblasti Šumava ležící v meandru Otavy. Naše kroky povedou dále po proudu zlatonosné řeky Otavy, až do prastaré osady rýžovníků zlata, do Sušice.

Zajímavostmi na trase jsou – kulturní památka zámek Kundratice, zámek Palvinov, Palvinovská alej s 200 let starými lípami, Švédské hroby s výklenkovou kapličkou s kamennou ohradní zdí, kostel sv. Mořice v Mouřenci, kaple Anděla strážce, od níž je nejkrásnější výhled na město Sušice, dále samotné město Sušice s historickým jádrem a Muzeum Šumavy s trvalou expozicí mechanického betlému.

Vintir-130

Etapa 7 / Sušice – Horažďovice

Ze sušického náměstí se vydáme po zelené turistické značce. S touto etapou budeme objevovat zajímavá duchovní místa a sakrální stavby. Křížovou cestou vystoupáme ke kapli Anděla strážce, načerpáme síly při pěkných výhledech na okolí Sušice, projdeme hustým lesem,  kolem kaple sv. Cyrila a Metoděje v Čimicích, podíváme se na torzo hradu Prácheň s monumentálním opevněním a naši pouť zakončíme na horažďovickém náměstí s kostelem svatého Petra a Pavla.

Některé ze zajímavostí na trase - přírodní rezervace Prácheň, kde se vyskytují teplomilné rostliny, např. violka lesní, prvosenka jarní či sasanka pryskyřníková a další. Učaruje nás zlatonosná řeka západních a jižních Čech Otava, dříve strážní a pozorovacím místem vrch Stráž, zřícenina gotického hradu Rabí, původně dřevěný kostelík sv. Klimenta, enviromentální centrum Proud v nedávno opraveném Podbranském mlýně.

 

Etapa 8 / Horažďovice – Chanovice

Na horažďovickém náměstí se od rozcestníku vydáme po červené turistické značce. Nejvýraznějšími prvky této etapy jsou voda a pole. Projdeme se mezi domky malých vesniček, zemědělskou krajinou s výhledy do polí i okolo rybníků, v jejichž vodách se zrcadlí malebná krajina.

Zajímavostmi na trase jsou – židovský hřbitov o ploše 3100 m2 v Horažďovicích, kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích s barokním oltářem, Žižkův kámen a s ním spjatá pověst o Janu Žižkovi, který přes neproniknutelný les nemohl najít chanovický dvůr – vysezený důlek v balvanu poukazuje na to, jak dlouho Žižka na své objevení čekal. Dále Chanovický zámek s expozicí lidových řemesel Pošumaví či 25 metrů vysoká rozhledna na Chlumu.

 

Etapa 9 / Chanovice – Blatná

Trasa poslední etapy začíná v Chanovicích u rozcestníku. Prohlédneme si několik unikátních kamenných útvarů z doby ledové, tzv. viklany. Později na nás dýchne malebnost krajiny s typickými rybníky a vodními plochami. Projdeme kolem druhého největšího rybníka na Blatensku, Velké Kuše. Cestou mimo hlavní trasu lze navštívit přírodní památky z doby ledové – žulové balvany, tzv. Čertův náramek a Malý čertův náramek nebo Obětní kámen. Cestu zakončíme v překrásné Blatné, kde se nachází vodním zámek a přístupná zámecká obora s daňky. V Blatné se natočilo několik pohádek pro děti.

Zajímavostmi na trase je – Naučná stezka územím Hradišťského potoka, bývalá židovská modlitebna Synagoga Slatina, na Blatensku nejkrásnější rybník Velká kuš o rozloze 52 ha, součástí rezervace jsou pastviny a mokřadní louky plné vzácných druhů fauny a flóry.

 

 

„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020, číslo projektu 255“.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Muzeum strašidel_copy_copy_copy