Soutěž kniha Pomp promo_copy

Pozor na hračku pro nejmenší! Riziko nese dětem i životnímu prostředí

13.05.2019 21:31

Inspektoři České obchodní inspekce objevili na trhu hračku, která může být nebezpečná pro malé děti. Kromě toho, že představuje riziko pro nejmenší spotřebitele, může ohrozit i životní prostředí!

CIMG6367-768x576
CIMG6367-768x576Obr2

Česká obchodní inspekce (ČOI) průběžně monitoruje nabídku a prodej výrobků, které mohou být nebezpečné pro malé děti. Tentokrát na českém trhu zjistila rizikovou hračku piano na baterie „Animal World“.

Plastová elektrická hračka po zmáčknutí příslušných tlačítek vydává zvuky zvířátek, případně hraje jednoduché melodie. "Hračka je napájena třemi tužkovými 1,5 V bateriemi typu AA. Na čelní straně jsou v kruhu umístěna čtyři barevná tlačítka s anglickými výrazy pro označení příslušných barev. Po stranách jsou tlačítka ve tvaru čtyř zvířátek. V dolní části jsou klávesy s popisy Do; Re; Mi; Fa; Sol; La; Si; Do a s nakreslenými postavičkami zvířátek. Hračka je uložena v barevné papírové krabici s vyobrazením výrobku, označením značkou shody CE a informací, že je nevhodná pro děti do tří let. Na papírové, dodatečně nalepené etiketě je uvededeno jméno výrobce, včetně jména a adresy distributora a označení, že se jedná o hračku nevhodnou pro děti do tří let a vysvětlení, že hrozí nebezpečí vdechnutí nebo polknutí malých dílků," popisuje produkt mluvčí ČOI Jiří Frölich.

Laboratorní zkoušky potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice 2011/65/EU – RoHS. "Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova i kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko," varuje Jiří Frölich.

Hračka je atraktivní spíše pro děti do tří let věku. Svým charakterem a provedením odpovídá požadavkům kladeným na výrobky určené pro rozvoj kognitivních funkcí a praktických znalostí těchto dětí. "Vzhledem k uvedeným skutečnostem by měla odpovídat požadavkům jiného článku příslušné normy (článku 14.7 normy ČSN EN 62115). V tom je uvedeno, že baterie hraček určených pro děti mladší 3 let nesmějí být odnímatelné bez použití nástroje, pokud není kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen," vysvětluje mluvčí ČOI. Kryt pouzdra na vkládání baterií i vlastní pouzdro s prostorem pro baterie jsou u tohoto výrobku konstruovány tak, aby mohly být vložené baterie zajištěny po umístění krytu šroubem, který je možné uvolnit pouze po použití příslušného nástroje. "Z provedené kontroly hračky je zřejmé, že konstrukce výrobku zajištění pouzdra umožňuje. Přesto u všech kontrolovaných výrobků tento šroub chybí a proto lze pouzdro lehce otevřít a baterie vyjmout. V tomto případě hrozí riziko, že pokud malé děti baterie z pouzdra vyjmou a budou je vkládat do úst, mohou nevhodnou manipulací narušit jejich povrchovou vrstvu, čímž může dojít k poleptání kůže malých dětí," sděluje Jiří Frölich.

Česká obchodní inspekce na základě výše zjištěných nedostaků stáhla produkt z distribuce a veškeré údaje o nebezpečné hračce předala kontaktnímu bodu RAPEX na MPO.

FOTO: ČOI

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Muzeum strašidel_copy_copy_copy