QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Muzeum seismometrie a štola Kristýna u Kašperských Hor prošla rekonstrukcí

18.12.2022 11:00

U Kašperských Hor se nachází Seismická stanice a muzeum seismometrie, část observatoře a také vstup do štoly Kristýny byl v rámci projektu zrekonstruován.

Kristina-1920
IMG_20221128_105110Kristina-1920zlato_obrlogaprojekt

Mezi cíle projektu „Prezentace hornictví a moderního výzkumu horninového prostředí v oblasti Šumavy a Bavorského lesa“ patří vedle přípravy nových návštěvnických programů a vycházkových tras, publikace o významu granitových hornin a geofyzikálních pozorování pro poznání vnitřní stavby naší Země a jejího vývoje a výukových videí a map také rekonstrukce části observatoře pro veřejnost.

 

 

Seismická stanice a muzeum seismometrie u Kašperských Hor

  • Muzeum je umístěno v původní budově seismické observatoře. Součástí prohlídky je i procházka štolou Kristýna v délce asi 200 m.
  • Stanice Kašperské Hory byla zřízena v r. 1960 v bývalé zlatonosné štole Kristýna. Stanice je součástí České regionální seismické sítě a také mezinárodní sítě stanic. Naměřená digitální data se nepřetržitě předávají do Geofyzikálního ústavu a do mezinárodních center, kde se používají k určení základních údajů o zemětřeseních (poloha, čas, velikost otřesu) a následně ke zpřesnění znalostí o stavbě Země a procesů, které v ní probíhají.
  • Stanice Kašperské Hory patří díky nízké úrovni přítomného rušení k nejcitlivějším seismickým stanicím na světě.

    Zdroj: www.kasphory.cz

Prostory, které díky elektronizaci a digitalizaci přístrojové techniky postupně přestaly být využívány, jsou přeměněny na Muzeum seismometrie – expozici unikátní přístrojové techniky na měření i sebenepatrnějších pohybů půdy. Objekt sloužící dříve jako úložiště záložních baterií je přeměněn na pohodlnou přednáškovou místnost s kapacitou 20 osob, vybavenou promítacím zařízením a zázemím pro návštěvníky. Přednášková místnost sousedí s místností muzea, takže prohlídka exponátů bude kombinována s besedami s návštěvníky o principech, smyslu a společenském významu geofyzikálních měření.

"Při rekonstrukci jsme dbali na minimalizaci energetické náročnosti provozu muzea a sálu – objekt je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda a topení je realizováno jako podlahové. Část vnitřku objektu byla vyčleněna na toalety pro veřejnost. Vedle objektu byla osazena objemná podzemní nádrž, do které je svedena dešťová voda ze střech jako zdroj pro splachování. Vzhledem k tomu, že velký zájem návštěvníků observatoře vždy směřuje do štoly Kristina, byl upraven portál a vchodový prostor do štoly. Veškeré prvky realizované při rekonstrukci z kamene – dlažba před sálem a vchodem do muzea a obklad portálu štoly – jsou provedeny ze štípané ruly, horniny, do níž byla štola Kristina vyražena a která buduje široké okolí observatoře," uvádí Aleš Špičák, ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. 

Rekonstrukci v letošním roce provázely obrovské problémy dané dramatickým nárůstem cen stavebních materiálů a nedostatkem mnoha položek. "Cena rekonstrukce tak výrazně převýšila prostředky alokované v rozpočtu projektu. Rozdíl byl pokryt z prostředků Geofyzikálního ústavu a díky pochopení vedení Akademie věd ČR i z centrálních prostředků AV na stavební akce," dodává Alše Špičák.

Více o štole Kristýna

Údolím Zlatého potoka na Kašpershohorsku prochází naučná stezka Cestou zlatokopů, nachází se tady velké množství štol, které jsou pozůstatkem těžby zlata. Většina štol je ale nepřístupná, byly v 90. letech 20. století sanována vstupními mřížemi ve vchodových partiích. Ve štole Kristýna (délka 350 m) má od roku 1960 Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky uloženy seismometry a je tak součástí seismologické stanice. V rámci projektu nyní došlo na opravy vstupního portálu do štoly Kristýna.

Foto: Geofyzikální ústav

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi