QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Místní poplatky v Rokycanech budou v roce 2024 navýšeny

22.11.2023 14:16

O navýšení cen rozhodli na svém listopadovém zasedání zastupitelé města. Přinášíme informace.

Kašna_Masarykovo náměstí

Od ledna 2024 musí město Rokycany přistoupit k navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku se zvýší z dosavadních 780 korun na 900 korun za obyvatele.

„Jedná se o navýšení o 10 korun za měsíc na jednoho poplatníka, kterým je fyzická osoba, nebo majitel nemovitosti. K navýšení vedly dva hlavní důvody. Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, včetně odvozu odpadu. To znamená zvýšení DPH z dosavadních 15 % na 21 % např. u obsluhy nádob na směsný komunální odpad, tříděného sběru odpadů,“ uvedl ke zvýšení poplatku starosta města Rokycany Tomáš Rada.

Druhým důvodem je inflační doložka u většiny smluv se společností, která svoz komunálního odpadu pro město zajišťuje.

„Město dlouhodobě doplácí na provoz obecního systému odpadového hospodářství, kdy doplatek města na obyvatele za rok 2022 byl ve výši 652 korun za osobu. Město muselo k navýšení přistoupit z důvodu vnějších vlivů, a to pouze o nutnou částku,“ dodal starosta.

Maximální výše poplatku je v současné době zákonem stanovena na 1 200 korun.

„Třídění odpadů podle druhu a kategorie je z hlediska přístupu k životnímu prostředí nutné a zákon o odpadech je nám všem ukládá jako povinnost. Všem, to znamená obcím, fyzickým i právnickým osobám. Splnění této povinnosti je ale pro obce také velmi nákladné,“ vysvětlil Tomáš Lavička, který má na starost odpadové hospodářství města Rokycan.

„Ještě nákladnější se ale stává odstranění směsného komunálního odpadu skládkováním, a to díky zákonnému poplatku za uložení jedné tuny odpadu na skládku, který se každým rokem zvyšuje. Zjednodušeně řečeno, náklady na svoz a zpracování komunálních odpadů bohužel rostou, ale obcím, jejichž obyvatelé vzorně třídí, se zvyšují méně. A tak to bude i do budoucna,“ dodal.

Od ledna dojde také k navýšení ceny vodného a stočného na 136,23 korun za metr krychlový včetně DPH.

Vodné a stočné v roce 2023 činí 124,25 korun za metr krychlový včetně DPH. Cena za vodné a stočné se skládá ze tří složek – nakupovaná voda, nájemné za vodohospodářský majetek a provozní náklady, které jsou regulované předpisy Ministerstva financí ČR.

Rada města Rokycan schválila v listopadu zachování výše nájemného jako v roce 2023 dle smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ve výši 4,717 milionu korun za vodovody a ve výši 14,936 milionu korun za kanalizace bez DPH, které je město povinno reinvestovat do vodohospodářské infrastruktury.

„Cena za vodné a stočné pro koncového uživatele v Rokycanech se navyšuje pro rok 2024 na 136,23 korun včetně DPH, a to z důvodu navýšení regulované části ceny Ministerstvem financí ČR, zejména pak zvýšení sazby DPH,“ uvádí mluvčí města.

Místní poplatek ze psa a koeficient daně z nemovitosti město měnit v roce 2024 nebude.

Místní poplatek ze psa v Rokycanech pro rok 2023 i rok 2024 činí 250 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího, senioři nad 65 let platí 100 a 200 Kč. Sazba pro obyvatele bytových domů je 1 000 Kč za prvního a 2 000 Kč za dalšího psa, senioři starší 65 let v tomto případě platí 200 a 300 Kč. Pro rok 2024 tedy nedochází ke změně výše poplatku.

Novinkou v placení místních poplatků od roku 2024 v Rokycanech bude možnost nastavení inkasa u bankovních plateb. „Nastavení inkasa se prozatím bude týkat pouze místního poplatku ze psa a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,“ vysvětluje mluvčí města.

Splatnost místního poplatku ze psa a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává stejná (psi do 31. 3. 2024 a odpady do 30. 6. 2024). Variabilní symboly se nemění a zůstávají i nadále stejné jako v předchozích letech pro jednotlivé poplatníky.

Foto ilustrační město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy