Mladí skauti pomáhali v Rokycanech. Proběhl zde skautský Patronát - FOTKY

22.11.2023 9:43

Program Patronáty koordinuje Skautský institut a jejich smyslem je péče skautů o určité, přírodně cenné území. V Rokycanech proběhl první Patronát, skauti pomohli v aleji Na Práchovně.

skauti pomáhají Na Práchovně_1123_město ROkycany (2)
skauti pomáhají Na Práchovně_1123_město ROkycany (2)skauti pomáhají Na Práchovně_1123_město ROkycany (1)skauti pomáhají Na Práchovně_1123_město ROkycany (4)skauti pomáhají Na Práchovně_1123_město ROkycany (5)skauti pomáhají Na Práchovně_1123_město ROkycany (3)

Děti si díky programu Patronát vyzkouší nejen praktickou činnost pro ochranu přírody, ale rovněž se dozvídají zajímavé přírodovědné informace v souvislostech. V programu se vždy sdružují tři strany - skautský oddíl (Rarášek Rokycany), odborný garant (zoolog muzea Marie Süssová) a vlastník zájmového území (město Rokycany).

V Rokycanech bylo jako vhodné území vybrán významný krajinný prvek alej Na Práchovně. V pátek 20. října se uskutečnil první zásah. 

“Na Práchovně se sešlo šestnáct skautek se svými vedoucími a odborný garant. Děvčata shrabala polovinu jírovcové aleje a naplnila listím celý jeden kontejner! Ve středu 25. října dokončila tento zásah vlčata - mladší skauti. Výzvě se postavilo rovných dvacet chlapců prvního stupně. V tuto chvíli je shrabána především obrovská vrstva listí z předchozích let,” uvedla mluvčí města Rokycany.

Proč je takový úklid aleje důležitý? 

Před třiceti lety se do naší republiky rozšířil malý motýl klíněnka jírovcová a během pár let obsadil celé její území. Larvy klíněnky se živí zeleným pletivem listů jírovce maďalu (lidově kaštanu). Dle úrovně napadení může dojít až k totálnímu zhnědnutí listů a k jejich předčasnému opadu, tedy i předčasnému ukončení vegetace a k vytvoření menšího množství zásobních látek na přežití do začátku další sezóny. 

Larva klíněnky se kuklí přímo v listu. Za sezónu stihne 3 - 5 generací. Poslední generace se s opadem listů dostane na zem, kde přezimuje a na jaře se opět vylíhne v dospělce, kteří v dubnu napadnou strom - nakladou vajíčka, z kterých se vylíhne larva (housenka) a situace se opakuje. 

Alej Na Práchovně je částečně tvořena jírovci, kde dlouhodobě k žádnému opatření proti množení klíněnky nedochází a stromy jsou v opravdu tísnivé situaci. Proto byla po dohodě s městem vybrána jako vhodná lokalita pro myšlenku Patronátů. 

Foto město Rokycany

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Techmania Lunární léto
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy