Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Nepomuk získal kousek žebra posledního českého krále - FOTKY

27.02.2023 16:10

Částečka volného žebra, která byla získána při komisionálním otevření hrobu blahoslaveného Karla I. Rakouského na Madeiře, je již v Nepomuku. Slavnostně představena bude v březnu.

relikvie Karla I (3)
relikvie Karla I (3)relikvie Karla I (1)relikvie Karla I (2)

„Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen, nicméně Habsburský rod si uvědomuje velkou spojitost se sv. Janem Nepomuckým, který byl osobním patronem jejich domu a zasloužili se o jeho blahořečení i svatořečení,“ uvádí město Nepomuk.

O darování relikvie rozhodl arcivévoda Lorenc, který je vnukem Karla I. a zároveň belgickým princem. Arcivévodu pověřila babička, císařovna Zita, aby o duchovní stránku odkazu svého dědečka pečoval.

„Relikvii od něho převzal člen modlitební ligy Karl Eugen Czernin v Bruselu, kde arcivévoda Lorenc žije. Dovezl ji spolu s PhDr. Milanem Novákem, osobním tajemníkem Habsburků, dne 25. února 2023 do Nepomuka, aby jí předali Nepomuckému faráři Jiřímu Špiříkovi. Slavnostní odhalení relikvie v novém relikviáři z dílny Václava Česáka proběhne v rámci Jarní pouti dne 19. března 2023,“ informovalo město Nepomuk.

Foto město Nepomuk

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT