Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Pozor od 20. května omezení na D5! Dálnice kolem Plzně projde rekonstrukcí

15.05.2024 9:54     19.05.2024 10:02

Už začátkem týdne budou zahájeny práce na opravě povrchu dálnice D5 na obchvatu Plzně. Jak práce ovlivní dopravu? Přinášíme informace.

Opravený úsek u Ejpovic_

Od pondělí 20. května musí řidiči po dobu následujících cca 80 dní počítat s omezením provozu na dálnici D5, a to v úseku přibližně mezi kilometry 76 (Plzeň - Černice) a 85 (Dobřany). Důvodem plánovaných dopravních omezení na D5 jsou práce na opravě povrchu dálnice na obchvatu Plzně, a to v obou směrech na zmíněných více než 8 kilometrech.

"Součástí samotné akce je pak i oprava povrchu sjezdových a nájezdových větví na EXITu 80 a povrchu vozovky v tunelu Valík," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek s tím, že kromě obnovy obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy dálnice budou součástí stavby například i práce na opravě služebních křižovatkových větvích.

Dojde také k výměně svodidel na přejezdech středového dělícího pásu (SDP), výměně poškozených svodidel, opravě dvou opěrných stěn nebo telematických zařízení v povrchu vozovky. Na mostních objektech dojde k drobným opravám a výměně obrusné vrstvy vozovky.

Za stavební úpravy zaplatí ŘSD 278 mil. Kč bez DPH.

Jaká čekají na řidiče omezení?

Celá akce je rozdělena do několika etap (1A, 1B, 2A, 2B a 2C). Během nich se budou postupně měnit dopravní omezení v řešeném úseku, a to následovně:

  • Instalace dopravně inženýrských opatření na ETAPU 1A bude zahájena v pátek 17. 5. 2024 přibližně v 18:00 a potrvá do pondělí 20. 5. do zhruba 15:00.

Omezení v rámci ETAPY 1A bude v platnosti od 20. 5. do zhruba 11. 6.

Opravován bude levý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 85,0 a v km 76,355. Tímto dojde k uzavření levé poloviny MÚK Litice (EXIT 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vpravo v km 83,2.

Doprava bude vedena v pravém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 85,0 a zpět na levý jízdní pás v km 76,4.

Pravý jízdní pruh ve směru Rozvadov v prostoru MÚK Litice bude veden kolektorem.

"Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy. Přejezdy SDP budou využity jako vjezdy na stavbu a nouzové zálivy," uvedl mluvčí ŘSD. "Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Mezi km 85 až km 82 bude doprava vedena systémem 0/2+1. Od km 82 po km 78,5 bude doprava vedena systémem 0/1+2."

Objízdná trasa – Za uzavřenou levou polovinu MÚK Litice (EXIT 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Praha a ve směru Klatovy. Ve směru Praha je navrženo vedení objízdné trasy od silnice I/27 nájezdem na dálnici do pravého jízdního pásu a otočením přes MÚK Sulkov (EXIT 89) na levý jízdní pás do svého původního směru. Ve směru Klatovy bude vedena výjezdem v MÚK Sulkov (EXIT 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy.

  • dopravně inženýrských opatření z ETAPY 1A na ETAPU 1B proběhne v termínu od 11. 6. do 12. 6.

Omezení v rámci ETAPY 1B bude v platnosti od 12. 6. do 25. 6.

Pokračovat bude oprava levého jízdního pásu, jehož uzavírka bude začínat v km 85,0 a bude pokračovat do km 78,8, čímže bude zkrácena o cca 2,2 km.

Pro převedení dopravy na pravý jízdní pás budou opět využity přejezdy SDP v km 85,0. Zde se přes přejezd SDP bude doprava ve směru na Prahu vracet na levý jízdní pás. Zároveň bude otevřena nájezdová větev ze silnice I/27 ve směru od Klatov na Prahu.

Po dálnici D5 bude tento provoz veden jedním pomocným pruhem vpravo podél stavby. V tunelu Valík bude doprava vedena již ve svých jízdních pásech. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Mezi km 85 až km 82 bude doprava vedena systémem 0/2+1. Od km 82 po km 78,5 bude doprava vedena systémem 0/1+2.

Objízdná trasa – Za uzavřenou pravou polovinu MÚK Litice (EXIT 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Klatovy. Ve směru Praha bude v této etapě umožněn nájezd ze silnice I/27 do levého jízdního pásu dálnice ze směru od Klatov. Ve směru Klatovy bude doprava vedena výjezdem v MÚK Sulkov (EXIT 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy. Provoz od Plzně směrem na Prahu bude po silnici I/27 na křižovatku Dobřany, kde bude otočena a po silnici I/27 doveden zpět k otevřené nájezdové větvi MÚK80 směr Praha.

  • Přestavba dopravně inženýrských opatření z ETAPY 1B na ETAPU 2A proběhne v termínu od 25. 6. do 27. 6.

Omezení v rámci ETAPY 2A bude v platnosti od 27. 6. do 16. 7.

Opravován bude pravý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 76,355 a v km 85,0. Tímto dojde k uzavření pravé poloviny MÚK Litice (EXIT 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vlevo v km 83,9.

Doprava bude vedena v levém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 76,4 a zpět na pravý jízdní pás v km 85,0. Pravý jízdní pruh ve směru Praha bude v prostoru MÚK Litice veden kolektorem.

"Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy. Přejezdy SDP budou využity jako vjezdy na stavbu a nouzové zálivy. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Doprava bude vedena systémem 2+1/0," uvedl Koloušek.

Objízdná trasa – Za uzavřenou severní polovinu MÚK 80 je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Rozvadov (Nürnberg) a ve směru Klatovy. Ve směru Klatovy je navrženo vedení objízdné trasy po dálnici D5 na MÚK 89 kde budou vozidla otočena na levý jízdní pás směr Praha a v MÚK 80 výjezdem na silnici I/27 směr Klatovy. Ve směru Rozvadov (Nürnberg) je navrženo vedení objízdné trasy ve směru od Klatov ze silnice I/27 přes ul. Folmavská, Domažlická a silnici I/26 na nájezdem v MÚK 89 do pravého jízdního pásu dálnice D5.

  • ETAPY 2B A 2C se připravují a o termínech a přesné podobě omezení budeme včas informovat.

Foto ilustrační ŘSD

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Auto CB DACIA Duster
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte