Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Řidiči, zbystřete! V Nýřanech na náměstí platí nový zákaz vjezdu

26.04.2023 10:41

Na západní straně Masarykovo náměstí u lékárny je nově u dopravní značky zákaz vjezdu dodatková tabule. Nedodržování zákazu vjezdu bude pokutováno.

zákazová značka náměstí Nýřany_0423

Zákaz vjezdu má nově dodatkovou tabuli Dopravní obsluze vjezd povolen. „Upozorňujeme občany, kteří si jedou vyzvednout léky do lékárny či vyzvednout děti ze školní družiny, že se jich výjimka ze zákazu vjezdu netýká, neboť se v jejich případě nejedná o dopravní obsluhu, a to ani v případě, že mají vydaný parkovací průkaz ZTP či ZTP/P,“ upozornila starostka města Nýřany Pavlína Caisová.

„Dopravní značka zde byla osazena z bezpečnostních důvodů. Vedle lékárny je umístěna školní družina. Vozovka je zde úzká a vozidla se vzájemně často vyhnou jen tehdy, vjedou-li na chodník, kam vybíhají děti z budovy,“ vysvětlila starostka.

Foto město Nýřany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT