QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Vypalování trávy každoročně zaměstnává hasiče

03.04.2016 16:39

Štiplavý dým a nepříjemný zápach. Tak to v posledních dnech vypadalo v řadě chatových oblastí také na Plzeňsku. Jarní vypalování ale tradičně přidělává práci hasičů.

IMG_9476

Jen co se oteplilo, chatařské osady a kolonie v regionu se začaly plnit zahrákáři. Tradiční jarní gruntování na zahrádkách znamená v mnoha ohledech pro hasiče zvýšený počet výjezdů. Za vším většinou stojí neopatrné pálení zahradního odpadu nebo zakázané vypalování.

Ačkoliv zahrákářská sezóna teprve startuje, hasiči už mají na svém kontě první výjezdy. "I když kalendářně zima oficiálně skončila teprve minulý týden, hasiči již zaznamenali nárůst požárů přírodních porostů. Je to hlavně proto, že jarní počasí láká k úklidu zahrady a s tím i spojenému nešvaru vypalování trávy a spalování odpadu," potvrdila mluvčí HZS Nicole Zaoralová.

Každoročně takové požáry znamenají škody v řádech milionů, vyžádají si i zranění nebo dokonce lidské životy po celé republice. "V loňském roce, kdy bylo extrémně suché a horké léto, zaznamenali hasiči obrovský nárůst těchto požárů. Oproti roku 2014, kdy bylo požárů způsobených zakládáním ohně a vypalováním 182, jich v roce 2015 bylo 1390 a tyto požáry si vyžádaly jeden lidský život a 21 lidí se při nich zranilo," shrnuje mluvčí hasičů.

Zákon zakazuje vypalování porostů

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

FOTO: ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24