Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Majitelé želv a dalších mazlíčků zbystřete. Končí lhůta pro jejich povinnou registraci

01.03.2023 7:41

Do dnešního dne svá zvířata zaregistrovala téměř tisícovka chovatelů. Ještě měsíc mají lidé čas na registraci invazivních druhů, které mají ve své chovatelské sbírce.

zelva_Henrik Brinksoe_NOBANIS_akt_uvnitr_jpg

„Chovatelé vybraných druhů invazních živočichů je musí do konce března registrovat v jednoduchém online formuláři. U nás patří mezi nejčastěji chované severoamerické druhy raků, želva nádherná, korálovka pruhovaná, burunduk páskovaný, nutrie říční, mýval severní, nosál červený či mundžak,“ uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Do dnešního dne svá zvířata zaregistrovalo na 900 chovatelů. „Do našeho registru chovatelé nejčastěji zaznamenávali želvu nádhernou, s výrazným odstupem ji následuje mýval, nosál červený a korálovka pruhovaná,“ uvedl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Registrace je nutná. Invazivní druhy z unijního seznamu mohou být pro naší přírodu rizikem. „Systematické kontroly registrovaných zvířat se neplánují, pokud nebude hlášena informace o jejich úniku. Naopak ti, kteří registraci neprovedou, se vystavují hrozbě sankce, například odebrání zvířete. Invazní druhy totiž pro naši přírodu představují riziko - stačí jediná samice raka mramorovaného k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, a ta přenosem račího moru decimovala naše raky říční a kamenáče,“ vysvětluje Tomáš Görner.

Řada invazních druhů se do evropské přírody dostala v minulých stoletích z chovů na kůži či maso – třeba nutrie říční, ondatra pižmová, jiné byly dovezeny jako okrasné – například pajasan žláznatý či bolševník velkolepý. Pro přírodu představují riziko, protože vytlačují původní druhy, přenášejí nemoci, mohou působit značné ekonomické škody.

Invazní druhy z takzvaného uniijního seznamu je v Evropské unii zakázáno převážet, množit, chovat, nesmí se s nimi obchodovat a především je vypouštět do přírody. „Ti, kdo tato zvířata chovají doma, je samozřejmě nemusí usmrcovat či odevzdávat. Musí ale zajistit, že se nebudou dále množit, a zaregistrovat je do jednoho roku poté, co je druh na unijním seznamu uveden. Nyní je na něm 88 druhů rostlin a živočichů,“ uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Registrace je možná přes webový formulář zde. Po vyplnění přijde majitelům potvrzení o registraci.

Jaké rostliny a živočichy musí být zaregistrované?

rostliny suchozemské (26):

akácie modrolistá (Acacia saligna)
Andropogon virginicus
batora chilská (Gunnera tinctoria)
bolševník perský (Heracleum persicum)
bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi) rozšíření v ČR
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) rozšíření v ČR
dochan setý (Pennisetum setaceum)
Ehrharta calycina
Hakea sericea
chmel japonský (Humulus scandens)
jesenec okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus) (od 2. 8. 2027)
klejicha hedvábná (Asclepias syriaca) rozšíření v ČR
kortaderie Cortaderia jubata
kožokvět lojonosný (Triadica sebifera)
lespedézie hedvábitá (Lespedeza cuneata)
Microstegium vimineum
naditec jehnědokvětý (Prosopis juliflora)
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) rozšíření v ČR
pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) rozšíření v ČR
pnulka japonská (Lygodium japonicum)
pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)
puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)
rdesno Persicaria perfoliata
rdesno mnohoklasé (Koenigia polystachya) rozšíření v ČR
sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)
srdcovnice Cardiospermum grandiflorum

rostliny vodní (15):

babelka řezanovitá (Pistia stratiotes) (od 2.8.2024) rozšíření v ČR
Gymnocoronis spilanthoides
chebule karolínská (Cabomba caroliniana)
lysichiton americký (Lysichiton americanus)
nepukalka obtížná (Salvinia molesta)
plevuňka Alternanthera philoxeroides
pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)
řasa Rugulopteryx okamurae
spirálovka větší (Lagarosiphon major)
stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)
stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)
tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes) rozšíření v ČR
vodní mor americký (Elodea nuttallii) rozšíření v ČR
zakucelka Ludwigia peploides
zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

bezobratlí (14):

mlž Limnoperna fortunei
mravenec Solenopsis geminata
mravenec Solenopsis invicta
mravenec Solenopsis richteri
mravenec Wasmannia auropunctata
krab čínský (Eriocheir sinensis) rozšíření v ČR
ploštěnka novozélandská (Arthurdendyus triangulatus)
rak červený (Procambarus clarkii)
rak mramorovaný (Procambarus virginalis) rozšíření v ČR
rak pruhovaný (Orconectes limosus) rozšíření v ČR
rak statný (Faxonius virilis)
rak rusoboký (Faxonius rusticus)
rak signální (Pacifastacus leniusculus) rozšíření v ČR
sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

ryby (10):

fundul mumiový (Fundulus heteroclitus) (od 2.8.2024)
gambusie Holbrookova (Gambusia holbrooki)
gambusie komáří (Gambusia affinis)
hadohlavec skvrnitý (Channa argus)
hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)
Morone americana
plotos proužkatý (Plotosus lineatus)
slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) rozšíření v ČR
střevlička východní (Pseudorasbora parva) rozšíření v ČR
sumeček černý (Ameiurus melas) rozšíření v ČR

obojživelníci, plazi (4):

drápatka vodní (Xenopus laevis) (od 2.8.2024)
korálovka pruhovaná (Lampropeltis getula)
skokan volský (Lithobates catesbeianus)
źelva nádherná (Trachemys scripta) rozšíření v ČR

ptáci (6):

bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer)
husice nilská (Alopochen aegyptiaca) rozšíření v ČR
ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)
majna obecná (Acridotheres tristis)
vrána domácí (Corvus splendens)

savci (13):

axis indický (Axis axis )
burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)
muntžak malý (Muntiacus reevesii)
mýval severní (Procyon lotor) rozšíření v ČR
nosál červený (Nasua nasua)
nutrie říční (Myocastor coypus) rozšíření v ČR
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) rozšíření v ČR
promyka malá (Herpestes javanicus)
psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) rozšíření v ČR
veverka Finlaysonova (Callosciurus finlaysonii)
veverka liščí (Sciurus niger)
veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)
veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

foto ilustrační Henrik Brinksoe

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte