QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Jaké jsou tradiční masky masopustu?

08.02.2013 10:05

Masky na masopustních průvodech mají svůj význam a dlouhou historii. Nejhlouběji do minulosti zasahují masky zvířecí. Lidé přebírali nejen zvířecí podobu, ale i vlastnosti. Přestrojovat se navíc mohli pouze muži...

masopust Sedlec 050

Masopust je oblíbenou maškarní zábavou, při které se lidé veselí, hodují a převlékají se do rozmanitých kostýmů. Tradice masopustu sahá do dávné minulosti a maškarní průvody se pořádaly ještě před nástupem křesťanství. Masky masopustních průvodů měly svůj hluboký význam a symboliku. Každá z nich plnila určité poselství, měla svoji charakteristickou úlohu a typické chování.

V dnešní době se maskám na masopustních průvodech meze nekladou. Hlavní náplní masopustu je především pobavit se a vymyslet si co nejoriginálnější přestrojení. Ze skutečně tradičního pojetí masopustu se do dneška dochovaly pouze zlomky. Masky i rituály se kraj od kraje o něco liší a na každé dědině mívá masopust svá specifika.

Masopust však lidé slavili již ve středověku. Lidé se převlékali zpravidla do zvířecích masek, které plnily svoji důležitou symboliku. Člověk na sebe společně s převlekem převzal nejen zvířecí podobu, ale také zvířecí vlastnosti a sílu. Masky představovaly plodivost a poukazovaly také na smrtelnost člověka. Lidé tak vyjadřovali jakousi úctu k přírodě.

Své kostýmy si lidé vyráběli především z přírodních materiálů a po skončení masopustního období vyčkávali příchod jara. Dříve se přestrojovat mohli pouze muži. Převleky byly ženám zapovězeny stejně tak jako řada dalších aktivit ve středověku. Masky bývají doménou mužů většinou i v dnešní době.

Masopust má svůj význam dodnes také v tom, že dokáže semknout obyvatele vesnice, stmelit je a posílit jejich vzájemné vztahy.

Medvěd - nejtypičtější maskou s nejstarší tradicí je postava medvěda. Jeho převlek byl původně vytvořen ze slámy a sena, nyní se však používají více realistické masky. Medvědovi byl odedávna přisuzován magický vliv. Ve své moci měl nejen úrodu, ale i plodnost. V některých oblastech se traduje, že výškou svého skoku medvěd ovlivnil vzrůst obilí. Plodnost si zas ženy mohly zaručit tím, že si s medvědem zatančily.

Kobyla, šiml - kobyla dříve nechyběla v žádném masopustním průvodu. Často byla ztvárněná dvěma a více osobami. Dříve se tradovalo, že pokud při průvodu nikdo ze vsi kobylu nekoupí, bude ve vrcholné fázi masopustu poražena.

Smrt - symbolika masky smrti byla jednoznačná - představovala konec zimy.

Žid - žid měl na sobě oblek z různých pruhů látek, kožešin, cetek a penízků. Na zádech si nosil pytel plný haraburdí. Na obličeji měl nasazenou masku s dlouhým červeným nosem a jeho ústa byla plna zkažených zubů. Žid chodil o holi a jeho postava představovala určitý falický symbol plodnosti.

Ženich s nevěstou - Dříve se o masopustu skutečně konaly svatby. Tradovalo se, že pokud je nevěsta počestná, tak do devíti měsíců porodí.

Laufer - prakticky vede celý masopustní průvod. Ještě předtím však žádá starostu o povolení. Původně mohl plnit roli Laufera pouze svobodný muž.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24