Plzeňský kraj představil nový projekt Zdravá krajina

02.07.2022 16:30

Revitalizace vodních toků, obnova polních cest, celkové zlepšení stavu krajiny. To vše je cílem nového projektu, který nedávno představil Plzeňský kraj.

šumava foto QAP

„Naše krajina se nenachází v dobrém stavu, byla odvodněna a ztratila mnoho biotopů. Vodu jsme svedli do koryt řek, které jsme si vybetonovali nebo vykamenovali a narovnali. To je chyba. Dnes se voda stává v přírodě tou nejvzácnější komoditou a my krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, abychom vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, abychom v ní mohli mít různé živočišné druhy. Pojďme navrátit zpět to, co se po desetiletí kazilo. Nebude to hned a určitě to nezvládneme sami,“ vysvětlil důvod vzniku projektu Zdravá krajina náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.    

Projekt byl představen ve čtvrtek 30. června v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Zároveň zde bylo podepsáno memorandum s regionálními partnery pro společnou spolupráci v projektu. „Zdravá krajina je jednoznačně fajn projekt, který by neměl skončit v šuplíku. Krásné na něm je, že jde o řadu solitérních projektů, které jsou realizovány ve prospěch naší krajiny a podílí se na ní jednotlivá města a obce. Krajinu je třeba ozdravit, ale také nesmíme zapomenout, že má sloužit lidem, kteří v ní žijí,“ řekl předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Rudolf Salvetr.

Potřebné kroky k uzdravení krajiny se neobejdou bez zapojení subjektů, které mají vlastnická práva k pozemkům, které by mohly hrát velkou roli ve zlepšení vodního režimu v krajině. “Nejde jen o aktivity Plzeňského kraje a významných partnerů. Krajinu můžeme zlepšit všichni, ať jde o výsadbu stromů nebo obnovu zaniklých polních cest až po zadržování srážkových vod ve městech. Není to krátkodobá záležitost, nepůjde to hned, ale půjde to,“ věří v zapojení úřadů i široké veřejnosti náměstek Josef Bernard.

Jakým způsobem by měla být krajina uzdravena? „Jde například o rozdělovací pásy na polích, revitalizaci vodních toků, obnovu pramenišť a mokřadů, protierozní pásy, obnovu polních cest včetně doprovodné výsadby. Neméně důležitá je i osvěta. Z toho důvodu jsme oslovili různé partnery a všude nacházíme ochotu společně tuto výzvu uchopit,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.

Představení projektu Zdravá krajina v Mariánské Týnici nebyla náhoda. Právě před samotným muzeem je hned jedna z ukázek dobré praxe, do jejíž realizace se zapojili i místní občané a to prostřednictvím místního spolku. „Obnova historické cesty v jinak fádní zemědělské krajině, která končí přímo před skvostem Plzeňského kraje – Mariánskou Týnicí, je výborným příkladem malých aplikací, kterou se každý může inspirovat,“ upozorňuje na přínos projektu Zdravá krajina náměstek Josef Bernard.

 

foto ilustrační QAP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT