QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Jak je to s otevřením škol? Přehledný časový harmonogram...

15.04.2020 20:27

Nevíte, kdy vaše dítě půjde do školy? Kdy se budou konat přijímací zkoušky a kdy maturity? Pomůže vám následující harmongram znovu otevírání škol...

2ZS

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních

pondělí 20. dubna

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

pondělí 11. května

Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

pondělí 25. května

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

červen

Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin

ilustrační foto

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24