Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Jaká města Plzeňského kraje budou usilovat o titul Historické město roku?

24.01.2024 8:15

V letošním roce se do krajského kola soutěže Historické město roku 2023 za Plzeňský kraj přihlásila, stejně jako v roce minulém, tři města, která se pyšní historickými, památkově chráněnými centry.

Horažďovice ilustrační_QAP

Horažďovice, Klatovy a Kašperské Hory. To jsou tři kandidáti, kteří se uchází o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Každoročně získá tento titul jedno z českých měst.

Pro Horažďovice to není první pokus, hlásí se již poněkolikáté. V roce 2020 se městu podařilo postoupit do celostátního kola. Tento úspěch již dříve zaznamenaly opakovaně i Klatovy a v roce 2019 byly oceněny Cenou vedle vítěze. Město Kašperské Hory se účastnilo soutěže v roce 2010 a poté opět až v roce 2022.

Od roku 2006 se do soutěže přihlásila města: Klatovy (2007, 2009–2022), Stříbro (2007–2010, 2012–2014), Horažďovice (2008, 2011, 2019, 2020–2022), Kašperské Hory (2010, 2022–2023) a Sušice (2015, 2017).

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni uvádí:

V městské památkové zóně Horažďovice byly v loňském roce práce v rámci Programu regenerace soustředěny na areál zámku s budovami čp. 11 a 12. U objektu čp. 12 v jihovýchodním zámeckém křídle došlo k realizaci I. etapy obnovy oken a dveří, kdy se díky dochované historické fotodokumentaci podařilo věrohodně rehabilitovat okenní výplně a plastické prvky fasád z první poloviny 20. století. Práce budou pokračovat v letošním roce.

V sále západního křídla, úřednické budově čp. 11, prošla restaurováním nalezená plošná dekorativní výmalba stěn a stropu z první čtvrtiny 19. století. Z objektů ve fyzickém vlastnictví osob byla podpořena jedna památka, kdy se jednalo o pokračující obnovu areálu bývalého zámeckého pivovaru v rozsahu opravy krovů, střechy a provedení dalších souvisejících prací na objektu bývalých stájí.

Foto Radka Kočí, Městský úřad Horažďovice

Soutěž je pořádána třemi institucemi – Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena soutěže Historické město roku byla poprvé udělena v roce 1995.

Obnova celého zámeckého areálu bude pokračovat i v letošním roce obnovou vnějšího pláště budovy stájí včetně výplní stavebních otvorů.

Kašperské Hory realizovaly v rámci Programu v roce 2023 již IX. etapu náročného restaurování hlavního oltáře kostela sv. Markéty. Při ní prošly restaurováním pilastry, sloupy s úseky říms a s hlavicemi nesoucími boční voluty nástavce a dvě branky. Dále bylo do této etapy začleněno restaurování obložení stěn za oltářem v úrovni branek, truhlářské opravy, montáže a petrifikace bez tmelení a povrchových úprav.

V letošním roce budou práce pokračovat X. etapou, která se bude týkat předního a zadního prostorového plánu retabula, predely a obrazu.

V roce 2023 se městu Klatovy podařilo obnovit fasády a oplocení pseudoslohové budovy Vlastivědného muzea dr. Hostaše, čp. 1/IV v Hostašově ulici. Budova byla postavena podle návrhu architekta Rudolfa Stecha, je přístupná veřejnosti a v současné době je připravována nová expozice.

Vítěz celostátního kola je každoročně slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Foto ilustrační QAP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte