Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Oprava mostů na Rondelu byla zahájena. Jak ovlivní dopravu?

17.07.2023 10:32

Rekonstrukce mostů na Rondelu, která přinese částečná dopravní omezení, by měla probíhat od dnešního dne až do konce srpna 2023.

Rondel_0523_QAP

V Plzni byly zahájeny práce na opravě dvou mostů na mimoúrovňové křižovatce Rondel. „V rámci nové plánované koncepce Města Plzně dojde do budoucna k celkové proměně křižovatky na Rondelu, během které budou oba mostní objekty zrušeny. Dokud ale nebude změna podoby křižovatky provedena, musí být zajištěna jejich stabilita. Vzhledem k jejich stávajícímu technickému stavu tak musí projít opravou, která zajistí jejich bezpečnost,“ uvedl Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Mosty jsou ve špatném stavu, jejich oprava je tedy nezbytná. „Do obou mostů dlouhodobě zatéká. To by do budoucna mohlo nosnou konstrukci výrazně narušit. V rámci stavebních úprav je tak navrženo statické zajištění celkové stability pomocí vyvěšení nosných konstrukcí ocelovými nosníky uloženými přes horní povrch železobetonového monolitického stativa. Zároveň budou provedeny úpravy, které eliminují zatékání vody do spodní stavby,“ popsal mluvčí ŘSD.

V rámci dopravy v Plzni se jedná o jeden z nejvytíženějších úseků ve městě. „Oprava je plánovaná tak, aby byl provoz omezen co nejméně. Částečné uzavírky hlavní silnice jsou nicméně nezbytné. Práce budou probíhat po polovinách. Silnice tak zůstane průjezdná alespoň jedním jízdním pruhem,“ uvedl Koloušek.

Tramvajový provoz by měl být stavební činností omezen pouze minimálně. Stavba vyjde Ředitelství silnic a dálnic na 19 mil. Kč bez DPH. „Bez výrazných omezení by měl být řešený úsek opět průjezdný za dva měsíce,“ uzavřel Adam Koloušek.

Foto ilustrační QAP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte