Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Pozor na nabíječku mobilů z Číny! Může i zabít

19.07.2019 19:11

Česká obchodní inspekce zakázala prodej nabíječky mobilních telefonů, která k nám byla dovážena z Číny. U výrobku hrozí velké riziko úrazu elektrickým proudem.

Česká obchodní inspekce zakázala s okamžitou platností prodej nebezpečné multifunkční nabíječky mobilních telefonů s názvem Mobil Phone Charger 14 in 1, 5G/6G v plastovém obalu.  

Výrobek pochází z Číny, nejsou na něm ale uvedeny údaje o výrobci, dovozcem je společnost Alta Perlex s.r.o se sídlem v Sokolovské ulici  428/130 v Praze 8.

U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem, který může skončit až smrtí uživatele. "Při používání může dojít vlivem nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku k průrazu této izolace a nebezpečné napětí 230V z primární části se může objevit na USB konektoru sekundární části. Pokud se uživatel dotkne tohoto konektoru při nabíječce zasunuté v zásuvce, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu. Dále bylo zjištěno nevyhovující značení výrobku – chybějící identifikační údaje výrobce,“ sděluje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Česká obchodní inspekce nařídila stažení tohoto nebezpečného výrobku z našeho trhu. Informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX, což je evropský systém včasného varování před nebezpečnými nepotravinářskými výrobky. 

FOTO: ČOI

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte