Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

22.05.2024 20:15

Osobní auto se střetlo s cyklistou v centru Klatov

Záchranná služba transportovala cyklistu do nemocnice se středně těžkým zraněním

Rokycanská Bílá halda byla zlikvidována. Co vznikne na jejím místě?

23.02.2024 10:05

Po 66 letech se podařilo zlikvidovat v Rokycanech Bílou haldu. Odvezeno bylo celkem 33 800 tun odpadu z metalurgických provozů bývalé slévárny.

Bílá halda_1_únor 24
Bílá halda_1_únor 24Bílá halda_2_únor 24Bílá halda_3_únor 24Halda1_červenec 23Halda2_červenec 23

Na okraji centra města Rokycan byla již od konce 19. století Bílá halda. Byla pozůstatkem po provozu Bedřichovy hutě, kde byly navršené hromady strusky. V letech 1883 až 1902 se v huti vytavilo 233 700 tun surového železa.

První snaha o likvidaci Bílé haldy je z roku 1958, kdy bytová komise MNV plánovala, že na místě vyroste komplex garáží. Část pahorku se patrně podařilo odtěžit v letech 1966 až 1967 při výstavbě prodejny čp. 861/II. V říjnu 1966 město vyhlásilo, že materiál z Bílé haldy je možné použít na úpravu komunikací. V roce 1994 získala povolení k odtěžení a rozprodeji materiálu firma BIJO z Plzně, práce ale vůbec nezačaly.

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím.

„Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o možnost využít materiál na hnojiva. Zájem ovšem nebyl. Bílou haldu tvořily hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen,“ uvádí mluvčí města Rokycany.

Zastupitelstvo města 23. ledna 2023 schválilo záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy, přihlásil se jeden zájemce, se kterým byla 9. června 2023 podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací a o zřízení věcného břemene, která ho zavazuje, aby do roka od podpisu smlouvy odvezl veškerý nahromaděný materiál.

„Tedy do 9. června 2024 měl být odvezen odpad z Bílé haldy, to zájemce stihl o čtyři měsíce dříve. Naším cílem je využít pozemek pro vybudování 16 parcel pro rodinné domy. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Odvezeno bylo celkem 33 800 tun odpadu z metalurgických provozů bývalé slévárny. Předmětný odpad byl použit jakožto prvek při zhotovení opěrné zdi – zpevnění svahů v Dýšině v souladu s platnou legislativou.

Co bude následovat? „Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů. V současnosti probíhají projekční práce na nové dopravní a technické infrastruktuře,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.

Foto město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT