Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Správa NP Šumava bude spolupracovat se Správou ukrajinského Užanského Národního parku

14.04.2024 8:08

Součástí spolupráce je zejména vytvoření srovnatelného systému monitoringu přírodních procesů.

Podpis memoranda Šumava-Užansky NP. Ředitel Užanského NP Yaroslav Shukal a ředitel NP Šum

Ze srdce Národního parku Šumava do samého centra Užanského Národního parku na Ukrajině to sice je vzdušnou čarou více než 650 km, ale obě chráněná území mají k sobě překvapivě blízko. A to jak charakterem přírodního prostředí, historií tak od 11. dubna také oficiálně stvrzenou spoluprací, kterou ve formě memoranda podepsali ředitelé obou parků, Pavel Hubený a Yaroslav Shukal na Ukrajinské ambasádě v Praze.

Krajina kolem řeky Už a v okolí obce Stužice leží v nadmořských výškách 500 až 1250 m n.m., zde sice vládnou bučiny, které se ale v hlubokých údolích mění ve smíšené lesy, z nichž mnohé jsou pralesy nebo prvními lesy po pralese. Rozlehlost a kontinuální existence lesů přináší vysokou druhovou rozmanitost původních lesních ekosystémů, zejména hub a hmyzu. I zde najdeme horské louky plné rozmanité vegetace a jsou podobné těm šumavským.

„Součástí spolupráce je zejména vytvoření srovnatelného systému monitoringu přírodních procesů. Máme s tím zkušenost při slaďování monitoringu s Národním parkem Bavorský les. Zde bychom ovšem společně získávali data z území, ve kterém panují dlouhodobě přirozené vztahy mezi predátory a býložravci, tedy zejména je zde dlouhodobá existence velkých šelem, která se promítá do stavu celého lesního ekosystému,“ vysvětluje důvody uzavření memoranda ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený a dodává:

„Bude zajímavé srovnávat jejich pralesovité zbytky, kterých mají na území jejich národního parku velké množství, a už se těšíme třeba na porovnávací monitoring škod zvěří na lesních porostech. Zajímavostí Užanského národního parku je totiž to, že spárkatou zvěř regulují pouze přirození predátoři, jako vlci nebo medvědi, lovci totiž na tomto území nemohou lovit.“

Užanský národní park

Nachází se v Užhorodském kraji v Zakarpatské oblasti na hranici s Polskem a Slovenskem. Park byl založen 5. srpna 1999. Rozkládá se na ploše 39 159,3 hektarů, což je asi 2/3 rozloha NP Šumava) Od roku 2007 je součástí světového dědictví Pravěké bukové pralesy Karpat a dalších regionů Evropy. Je také součástí Biosférické rezervace Východní Karpaty. Park byl vytvořen k ochraně původního bukového lesa Karpat.

Užanský národní park tvoří společně s Národním parkem Poloniny na Slovensku a Národním parkem Bieszady v Polsku, soustavu přeshraničních chráněných území. Byl vyhlášen v roce 1999, tedy jen osm let po vyhlášení národního parku Šumava. Podobně jako na Šumavě tu už v prvním desetiletí 20. století vznikaly první chráněné lokality. V roce 1908 za Rakouska-Uherska vznikla první přírodní rezervace a od roku 1919 do roku 1938 patřilo území Československu a tehdy se zde rozšířila ochrana přírody na mnohem větší území.

„Kolegové z Užanského národního parku při loňské návštěvě obdivovali náš propracovaný systém environmentální výchovy, kterým se chtějí inspirovat a částečně jej přebírat a to včetně servisu pro návštěvníky. Je to oblast naší práce, kterou jsme inspirovali už jiné správy chráněných území. I v tomto v podstatě těžíme z dlouhodobé spolupráce s Národním parkem Bavorský les a chtěli bychom podobnou intenzitou spolupráce a kontaktů rozvinout i s ukrajinským partnerem,“ doplňuje Pavel Hubený.

Na spolupráci se těší také ředitel Užanského národního parku Yaroslav Shukal: „My jsme velmi rádi, že Správa Národního parku Šumava s námi memorandum o spolupráci uzavřela. Máme totiž hodně společného, včetně přeshraniční spolupráce se sousedními národními parky. Šumava má Bavorský les, my zase spolupracujeme s Bieszady v Polsku a s národním parkem Poloniny na Slovensku. Jsem přesvědčený, že náš národní park získá spoustu inspirace a načerpá zkušenosti ze Šumavy v oblasti přístupu k ochraně přírody, nebo práce v rámci environmentální výchovy. Někteří moji kolegové přijedou na Šumavu už v květnu tohoto roku a my se budeme těšit na kolegy ze Šumavy už letos na podzim.“

„Pro Ukrajinu je prioritou číslo jedna cesta do Evropské unie a výměna zkušeností s českou stranou je proto velmi důležitá. Podpis tohoto memoranda bereme jako podporu přeshraniční spolupráce. Česká republika má obrovské zkušenosti s účastí v Evropské unii, s projekty a to včetně přeshraničních projektů. Věřím, že spolupráce mezi Užanským národním parkem a Národním parkem Šumava bude jednou z těch, která nám pomůže na cestě do Evropské unie,“ zakončuje ukrajinský velvyslanec v České republice Vitalij Usatyj.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte