Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

V rokycanských lesích bylo odhaleno 30 nových ohnisek kůrovce

28.07.2023 11:05

Lesy města Rokycan začaly nově využívat k mapování kůrovce satelitní snímání. To odhalilo 30 nových ohnisek a 70 míst k prověření na 3650 hektarech lesa, se kterými městští lesníci hospodaří.

šumava foto QAP_cz (5)

„S kůrovcovou kalamitou se potýkáme v Rokycanech již tři roky. Za loňský rok jsme vytěžili téměř 60 tisíc kubíků dřeva, což je jednou tolik, než je náš běžný roční plán. Díky tomu měla společnost obrat za rok 2022 téměř sto milionů korun. Letošní těžba bude záviset především na kůrovci. Již nyní víme, že těžba bude opět bohužel značná. Poslední tři roky jsou ve znamení těžby pouze kůrovcové a větrné, vůbec netěžíme úmyslnou těžbu,“ vysvětlil Stanislav Suda, jednatel společnosti Lesy města Rokycan.

Lesy v prstenci kolem Rokycan byly rekordně zalesněny. „Ročně zalesníme až 60 hektarů, z více než poloviny zalesňujeme jedlemi, modříny a listnatými stromy. Při jarním zalesňování jsme vysadili 290 tisíc sazenic na 51 hektarech plochy, z toho bylo 84 tisíc smrku, tedy již jen 30 procent,“ doplnil Stanislav Suda. Na podzim čeká lesníky další zalesňování, někde je úhyn stromků vysazených na jaře až poloviční kvůli suchému počasí.

Kůrovcová kalamita v Rokycanech zdaleka nekončí, letos bude pouze pravděpodobně nižší. „Naše společnost hledala možnost, jak co nejdříve zjistit, kde jsou napadeny další stromy. To se nám nyní daří zjistit díky monitoringu kůrovce ze satelitních dat, kdy nám snímkování z poloviny července odhalilo 30 nových ohnisek ve všech našich polesí. Za ohnisko považujeme tři a více napadených stromů,“ říká Václav Blecha, jednatel Lesů města Rokycan.

„Dalších 70 bodů jsme dostali od společnosti, od které jsme si objednali satelitní snímkování a vyhodnocení dat, k prověření, kdy poklesl chlorofyl jedlic, ale nedokázali potvrdit, zda se jedná o kůrovce. S kolegy jsme vyrazili do terénu a všechna ohniska vyznačená v mapách se nám potvrdila. Bohužel se nám potvrdila i některá místa k ověření jako stromy napadené kůrovcem,“ vysvětlil Václav Blecha.

Monitoring kůrovce ze satelitních dat začaly využívat Lesy města Rokycan poprvé letos v červenci. Od odborné firmy si objednaly snímky z družice a jejich vyhodnocení. Rozlišení je velmi přesné (30 až 50 cm/pixel).

Snímky jsou pořizovány ze speciálního satelitu Sky set. Ze snímků je možné detekovat stromy napadené kůrovcem 20 dní po napadení. „Tedy mnohem dříve než ze země. V pokročilých stádiích napadení kůrovcem se barva jehlic smrku mění ze zelené na žlutou až červenohnědou. Napadení kůrovcem způsobí pokles biochemických a biofyzikálních vlastností porostu, jako například obsah chlorofylu a vody,“ doplnil Václav Blecha.

Výstupem společnosti je přesné zakreslení ohnisek i míst k prověření do lesnických map a následné přenesení do aplikace mapy.cz včetně souřadnic. „Data jsou velmi přesná, v 99 procentech odpovídalo označené ohnisko místu. Naši lesníci tedy dostanou v aplikaci přesná místa a všechny kontrolují,“ potvrdil Václav Blecha.

„Snímáním jsme zjistili, že nejvíce ohnisek, celkem 12, máme v polesí Žďár, které má 750 hektarů. K tomu bylo 20 bodů k prověření. Bohužel ohniska se nám objevila ve všech našich polesí. Počítáme, že vrchol kůrovce bude v srpnu 2023,“ dodal Václav Blecha.

První snímkování bylo zpracováno k prvnímu rojení kůrovce v polovině července. Na podzim (říjen/listopad) počítají Lesy města Rokycan s dalším satelitním snímkováním kvůli ověření stavu před zimou. Rokycanští lesníci předtím mapovali kůrovce klasicky pochůzkou lesním porostem nebo využívali fotografie z letadel, které nejsou tak přesné.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT