QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Kdo bude novým rektorem Západočeské univerzity v Plzni?

03.10.2022 12:25

Západočeská univerzita v Plzni bude 31. října volit kandidáta na rektora, který povede univerzitu od 1. března 2023 do konce února 2027. Na post rektora kandidují končící děkan Fakulty strojní Milan Edl a někdejší děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer.

kampus ZCU
kampus ZCUJiří Hammerbauer_kandidát na rektora22_ZČUMilan Edl_kandidát na rektora22_ZČU

Současný rektor Miroslav Holeček stál v čele Západočeské univerzity v Plzni po dvě funkční období od března 2015. Mandát skončí 28. února 2023. Jelikož rektor ve své funkci může působit právě maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období, bude muset Akademický senát ZČU zvolit nového rektora. Do funkce bude nový rektor oficiálně jmenován prezidentem republiky.

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni bude vybírat mezi dvěma kandidáty:

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., (*1973) vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde se v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2014 je děkanem Fakulty strojní ZČU, své druhé funkční období dokončí 15. října 2022. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Působil na třech zahraničních univerzitách jako hostující profesor. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR a hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR, je také zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., (*1964) se vyučil v r. 1982 v oboru elektrotechnika a dále absolvoval ve stejném oboru večerní střední školu. Pracoval v ETD Škoda Plzeň jako dělník v oddělení montáže elektroniky a pracovník zkušebny elektroniky. V roce 1989 vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. V letech 1992–1998 působil také jako servisní technik zařízení spotřební a průmyslové elektroniky se zastoupením v ČR a Německu. V roce 2003 se habilitoval na ZČU v oboru Elektronika. Od téhož roku působil jako proděkan pro vědeckou a vývojovou činnost Fakulty elektrotechnické ZČU, od roku 2005 byl pět let vedoucím katedry aplikované elektroniky a telekomunikací. V letech 2010–2018 stál dvě funkční období v čele FEL jako její děkan, z toho byl čtyři roky také ředitelem výzkumného centra RICE. Od března 2018 je proděkanem pro vědu a vedoucím katedry elektroniky a informačních technologií. Odborně se zaměřuje na oblast analogové elektroniky, lineární a impulsní napájecí techniky, nabíjecích zdrojů pro akumulátory a elektroniku pro výkonové systémy v oblasti automotiv.

foto ZČU

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT