QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Úřad zastavil správní řízení v případu akreditace právnické fakulty

22.07.2022 12:54

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zastavila správní řízení ve věci omezení akreditace studijního programu na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

budova Fakulty právnické_s

O tom, že akreditační úřad chce omezit univerzitě akreditaci na studijní program Právo a právní věda jsme vás informovali v květnu. Více ZDE. Úřad poukazoval zejména na to, že fakulta při přijímacím řízení zvýhodňuje některé uchazeče.

Rada NAÚ poukazovala na velkou váhu bonifikace, přiznávanou jeho absolventům v přijímacím řízení do magisterského studijního programu. V reakci na řízení vydal děkan Fakulty právnické ZČU Stanislav Balík dne 18. května pokyn o neuskutečňování programu CŽV Základy práva a rektor ZČU Miroslav Holeček následně navrhl systémová opatření, která by v rámci interních procesů podobné situace do budoucna eliminovala.

Navržená opatření mají posílit součinnost Rady celoživotního vzdělávání a Rady pro vnitřní hodnocení. „Cílem je, aby Rada pro vnitřní hodnocení mohla lépe dohlížet na propojení programů CŽV se vzděláváním v akreditovaných studijních programech. Považuji také za nutné, aby v Radě pro vnitřní hodnocení byl externí odborník, který zaručí, že i v tak specifické oblasti, jakou je oblast vzdělávání Právo, bude Rada schopna provádět věrohodnou oponenturu,“ vysvětluje rektor.

„Jsem rád, že Fakulta právnická bude moci pokračovat ve vzdělávání bez omezení akreditace. Je však důležité chápat správní řízení také jako příležitost pro kroky na systémové úrovni, které nám pomohou podobným situacím předcházet,“ upozorňuje Miroslav Holeček. Navržená systémová opatření musí ještě schválit Akademický senát ZČU.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT