QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Boj o titul Stavba roku Plzeňského kraje začíná! Přinášíme velký přehled přihlášených staveb – FOTKY

25.05.2023 10:55

V letošním jubilejním 20. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje soupeří o prestižní titul 40 staveb, což je o tři více, než v loňském roce. Zastoupeno je všech sedm soutěžních kategorií, nejvíce se letos přihlásilo rekonstrukcí. Po posouzení přihlášených děl vyhlásí odborná porota 22. června 2023 nominace. Nominované stavby postoupí do klání o titul Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny.

Stavba roku_nominované_LF_0523_SRPK
Stavba roku_nominované_LF_0523_SRPKStavba roku_nominované_ball_0523_SRPKStavba roku_nominované_bolevecká_0523_SRPKStavba roku_nominované_Bor_0523_SRPKStavba roku_nominované_bručná_0523_SRPKStavba roku_nominované_Děšina_0523_SRPKStavba roku_nominované_Dobřany sady_0523_SRPKStavba roku_nominované_Dobřany_0523_SRPKStavba roku_nominované_hala nýřany_0523_SRPKStavba roku_nominované_Holýšov_0523_SRPKStavba roku_nominované_Horažďovice_0523_SRPKStavba roku_nominované_hradišťská_0523_SRPKStavba roku_nominované_hřbitov_0523_SRPKStavba roku_nominované_kalikovák_0523_SRPKStavba roku_nominované_Klenčí_0523_SRPKStavba roku_nominované_Klenová_0523_SRPKStavba roku_nominované_Krašovská_0523_SRPKStavba roku_nominované_LF_0523_SRPKStavba roku_nominované_Mirošov_0523_SRPKStavba roku_nominované_Modrava_0523_SRPKStavba roku_nominované_předškolí_0523_SRPKStavba roku_nominované_reslova_0523_SRPKStavba roku_nominované_rokycany_0523_SRPKStavba roku_nominované_semlerova_0523_SRPKStavba roku_nominované_seniory_0523_SRPKStavba roku_nominované_stodola_0523_SRPKStavba roku_nominované_světovar_0523_SRPKStavba roku_nominované_Synagoga_0523_SRPKStavba roku_nominované_škola Plzeň_0523_SRPKStavba roku_nominované_tajná zahrada_0523_SRPKStavba roku_nominované_těchlovice_0523_SRPKStavba roku_nominované_technologické centrum_0523_SRPKStavba roku_nominované_techtower_0523_SRPKStavba roku_nominované_Tři růže_0523_SRPKStavba roku_nominované_u lesa_0523_SRPKStavba roku_nominované_vozovna slovany_0523_SRPKStavba roku_nominované_zátiší_0523_SRPKStavba roku_nominované_zoo_0523_SRPKStavba roku_nominované_žďár_0523_SRPKStavba roku_nominované_Železná ruda_0523_SRPKStavba roku_nominované_LF2_0523_SRPKStavba roku_nominované_Podzemník_0523_SRPK

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 soutěží stavby v soutěžních kategoriích:

A/ Novostavby budov

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni

Anotace:

V roce 2012 začala výstavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy. Na 1. etapu navázala v roce 2019 etapa druhá – výstavba hlavní budovy kampusu. Po jejím dokončení v roce 2022 se do ní přestěhovala všechna zbývající neklinická pracoviště fakulty (s jedinou výjimkou Ústavu tělesné výchovy). Informovali jsme zde.

B/ Rekonstrukce budov

Centrum pro poskytování sociálních služeb Dobřany

Anotace:

Projekt řeší obnovu hospodářských budov ve vnitrobloku za radnicí a farou. Je zde nově vybudován univerzální prostor sálu se zázemím, který bude sloužit pro provoz sociálních služeb. Součástí záměru bylo zachování původního charakteru hospodářských stavení.

Chodská kavárna v budově hasičárny, Klenčí pod Čerchovem

Anotace:

Budova je historickou stavbou hasičské zbrojnice na náměstí Jindřícha Jindřicha v Klenčí pod Čerchovem. V rámci rekonstrukce byl zachráněn prostor bývalé garáže pro hasičskou stříkačku a taktéž jeho zázemí a tomuto prostoru bylo dáno využití jako Chodská kavárna.

Dům U Tří růží

Anotace:

Městský dům z 80. let 18. století, obsahující i starší konstrukce, například záklopový strop z roku 1730, nepůsobil do nedávna dojmem architektonicky či památkově hodnotné stavby. V rámci rekonstrukce byla na základě provedených průzkumů obnovena ideální barokní podoba objektu. Byla zachována a doplněna žulová okenní a dveřní ostění či záklopové stropy. Na základě nálezů zlomků kachlů byla postavena funkční replika kachlových kamen.

Dvoreček Dýšina

Anotace:

Dům byl postaven kolem roku 1830. Vzhledem k tomu, že objekt byl řadu let opuštěný a některé konstrukce byly v havarijním stavu, byla potřeba komplexní rekonstrukce. Rodinný projekt – Dvoreček Dýšina opět proměnil zapomenutou usedlost v místo společenského a kulturního setkávání.

Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň

Anotace:

Záměrem renovace bylo snížit energetickou náročnost budov školy, optimalizovat vytápění budov z výměníkových stanic a instalací rekuperace ve třídách výrazně snížit náklady na vytápění budov.

Hřbitovní brány s chodským motivem, Klenčí pod Čerchovem

Anotace:

Hřbitov v Klenčí je významným venkovským místem pro obyvatele Horního Chodska. Hřbitov je spádovým pro obyvatele dalších chodských vsí. Můžeme zde najít hroby známých osobností jako například Jindřicha Šimona Baara. Dominantou hřbitova jsou dvě vstupní brány zdobené chodskými motivy na kachlové mozaice, která je autorským dílem malíře Šebka s věrnou kopií malířky paní Jany Psutkové. Brány jsou autorským dílem uměleckého kováře a celá stavba vystihuje obyvatele Horního Chodska, kde převážně žili řemeslníci.

Obnova Velké synagogy a rabínského domu v Plzni

Plzeňská synagoga je významnou kulturní památkou nejen České republiky, ale i celé Evropy. Řadí se mezi pět největších synagog na světě a společně s kostelem sv. Bartoloměje je dominantou města Plzně. Komplexní rekonstrukce vnitřních prostor a souběžně i oprava přilehlého Rabínského domu zde probíhala od roku 2019. Informovali jsme zde.

Pražská (Červená) brána v Horažďovicích

Anotace:

Pražská (Červená) brána je druhou nejstarší zachovalou městskou branou v Čechách. Bránu nechali vystavět Bavorové ze Strakonic roku 1252 jako součást městského opevnění. Obnovou došlo k opravě krovu, natření brány na červeno dle nálezu původní barevnosti včetně domku branného či k restaurování všech kamenných prvků a technikou sgrafito pak nástěnných maleb v podchodu brány a městského znaku z roku 1923, jehož předloha pochází z roku 1495. Dominanta města tak upevnila svoji podstatu a významnost. Informovali jsme zde.

Rekonstrukce fasády obchodního domu Žďár, Rokycany

Anotace:

Cílem rekonstrukce fasády obchodního domu Žďár v Rokycanech na hlavním Masarykově náměstí bylo vkusně vyřešit vnější obálku budovy s obchody, kancelářskými prostory a částí městského úřadu, dát budově moderní ráz a do jisté míry vyvolávat pocit staré barevnosti s použitými patinovanými ocelovými plechy, které přirozeně zrezaví, a tím navodí barvu, jež na objektu původně byla.

Rekonstrukce radnice v Mirošově

Anotace:

Jedná se o kompletní rekonstrukci budovy mirošovské radnice, postavené v r. 1883 v klasicistním slohu, která původně mimo funkce radničního domu sloužila i jako škola. Nové podkrovní prostory nyní slouží jako požadovaná menší obřadní místnost s netradičním osvětlením střešními okny a zasedací místnost zastupitelstva.

Revitalizace fasády Mateřské školy Bor

Anotace:

Revitalizace fasády bývalé školy (v níž je nyní provozována mateřská škola) z 2. poloviny 19. století. Fasádě dominuje rozšířená korunní římsa, která je doplněna lunetovým pásem se sgrafitovou výzdobou s ornamentálními a alegorickými motivy.

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni

Anotace:

Semlerova rezidence na Klatovské třídě č. 110 v Plzni patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Historický bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových byl v letech 1933–1934 vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu Adolfa Loose z roku 1932, který do podoby projektu rozpracoval Loosův žák a někdejší spolupracovník Heinrich Kulka. Celý objekt je kulturní památkou ČR a také patří do mezinárodní sítě ICONIC HOUSES, která soustřeďuje výjimečné stavby světových architektů 20. století. Více jsme informovali zde.

Stavební úpravy Galerie Klenová

Anotace:

Projekt řeší obnovu historické budovy stájí a chlévů v areálu hospodářského dvora pod hradem Klenová. Záměrem investora bylo vybudování nových prostor depozitáře pro potřeby galerie. Zároveň bylo zadáním v maximální možné míře zachovat stávající prvky a konstrukce s ohledem na nově požadovanou funkci objektu.

Technologické centrum – Teslova 1, Plzeň

Anotace:

Cílem stavebního projektu rekonstrukce a přístavby bylo vytvoření inovační infrastruktury v podobě modernizovaného technologického centra v areálu vědeckotechnického parku.

TechTower Plzeň Světovar

Anotace:

Rekonstrukce památkově chráněných objektů bývalého pivovaru z počátku 20. století s přilehlým prostranstvím původního pivovarského areálu Světovar, kde do hlavní budovy byla umístěna funkční náplň TechTower pro výzkumnou činnost včetně kancelářských ploch, jednacích a konferenčních sálů, laboratoří, dílen a zkušebního bazénu pro testování ponorek. Informovali jsme zde.

C/ Stavby pro bydlení

Atrium park u Kalikovského mlýna, Plzeň
Bytové domy Světovar, Plzeň, Sladová ulice
Bytový dům pro seniory, Plzeň
Bytový dům v Resslově ulici v Plzni
Městské bytové domy Zátiší – Plzeň
Rezidence Bolevecká, Plzeň
Rezidence Hradišťská, Plzeň – Slovany
Rodinný dům Bručná, Plzeň
Rodinný dům U lesa

D/ Dopravní a inženýrské stavby

Most Rechle přes řeku Vydru, Modrava

Anotace:

Dřevěná konstrukce „repliky“ mostu je ze smrkového a modřínového dřeva. Všechny prvky jsou spojeny tesařskými spoji a zajištěny ocelovými kotvami a svorníky. Opěry mostu byly očištěny a sanovány, poškozené části kamenných pilířů byly dozděny a přespárovány. Psali jsme zde.

Protipovodňové opatření Těchlovice u Stříbra

Anotace:

Protipovodňové opatření bylo navrženo jako ochrana před přívalovými povodněmi na Těchlovickém potoce ve městě Stříbro. Na zatravněných pozemcích v okolí vodní nádrže, cest a v rámci biokoridorů a biocentra bylo vysázeno 31 druhů dřevin a keřů v celkovém počtu 2955 ks stromů. Nově upravená lokalita plní i funkci krajinotvornou, estetickou a rekreační a velmi brzy se stala vyhledávaným cílem pro místní obyvatele.

Rekonstrukce silničního mostu přes řeku Radbuzu v Holýšově

Anotace:

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího silničního mostu v Holýšově z roku 1927 pro zlepšení celkového stavu z hlediska stavebního, technického a bezpečnostního. Použitý způsob zesílení nosnosti mostní konstrukce pomocí železobetonových žeber skrytých v prostoru mezi původní mostní klenbou a novou mostovkou umožnil zachovat původní historickou a stavebně kvalitní mostní konstrukci.

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Anotace:

Komplexní rekonstrukce a revitalizace areálu tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech, zahrnující demolice původních objektů a následné vybudování staveb objektů hal, provozních budov, tramvajových tratí s trolejovým vedením, komunikací, skladových a parkovacích ploch včetně přeložek inženýrských sítí a nových přípojek. Informovali jsme zde.

E/ Průmyslové stavby

BALL – výroba recyklovatelných nápojových plechovek, Plzeň
Stodola pro uskladnění zemědělských produktů

F/ Sportovní a volnočasové stavby

Městská sportovní hala Nýřany

Anotace:

Víceúčelová sportovní hala pro vyžití místními sportovními kluby i nedalekou základní školou. Možnost pronájmu pro veřejnost. Dobrá dopravní dostupnost, nové parkoviště, vedle fotbalového hřiště. Klidná lokalita, blízkost přírody.

Sportovní hala města Plzně – Krašovská

Anotace:

Sportovní hala koncipovaná pro 110 amatérských i profesionálních sportovců a 200 diváků s restaurací s kapacitou 85 osob vznikla na okraji sídliště Košutka. Na rozhraní města a krajiny doplnila dva přilehlé parky i okolní volnočasovou vybavenost. Více jsme psali zde.

G/ Veřejná prostranství

„Tajná“ zahrada městské knihovny v Plané

Anotace:

O „tajné“ zahradě Městské knihovny v Plané místní dobře vědí. Ukrytá před ruchem centrálního náměstí Svobody poskytuje prostor pro zastavení s knihou, pro setkávání i pro drobné kulturní akce. Řešení prostoru rozvíjí původní atmosféru místa coby městského dvorku, malé ovocné zahrady.

Dobřany – Brentnerovy sady

Anotace:

Brentnerovy sady jsou na veřejném prostranství od ulice Mostecká k ulici U Radbuzy. Stavba zahrnuje výstavbu chodníků, smíšené stezky pro pěší a cyklisty včetně ocelové lávky přes potok, pobytové schody a molo, městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola), veřejné osvětlení. Hlavním cílem stavby bylo vytvoření příjemné pobytové lokality podél řeky Radbuzy a zajištění pohybu pěších i cyklistů.

Klostermannovo náměstí v Železné Rudě

Anotace:

Vedení města se podařilo iniciovat vznik nového náměstí v centrální části Železné Rudy mezi zámkem a hlavní silnicí v blízkosti kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy. Náměstí nabízí místním i návštěvníkům veřejný odpočinkový prostor doplněný zelení. Více jsme psali zde.

Modernizace venkovní expozice pro lvy berberské

Anotace:

První přírodní venkovní výběh pro lvy berberské z roku 2000 prošel modernizaci podle současných bezpečnostních kritérií. Stavba zároveň přinesla prvky chovatelské, vzdělávací i estetické. Více jsme psali zde.

Park Podzemník, Plzeň

Anotace:

Na park Zemník (realizovaný jako „Park na přání“ v roce 2002) na okraji plzeňského sídliště Košutka navazuje Park Podzemník, kde se rovněž podařilo zhmotnit prakticky všechna přání uživatelů parku, jako je ohniště, místo pro grilování, piknikové stoly, lavice, šachové stolky, odpočívadlo s pohyblivými fit prvky nebo rovný zatravněný plácek pro provozování míčových her. Do vzdálenější části parku byl umístěn psí koutek s dřevěnými prvky k procvičení psí zdatnosti (přeskakování, kladina, slalom…). Více jsme psali zde.

Předškolí 21. ZŠ na Slovanech v Plzni

Anotace:

Prostor před školou je hravý a osvěžující nejen pro žáky školy. Na celém projektu je nejzajímavější to, že návrh vznikl ve spolupráci s žáky školy. To byla hlavní myšlenka spolku Pěstuj prostor v čele s Markem Sivákem, který před mnoha lety celou akci organizoval. Informovali jsme zde.

Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ulici v Rokycanech

Anotace:

Obnova lipové aleje v Litohlavské ulici, která bývala jednou z nejvýznamnějších historických alejí v Rokycanech, s sebou nesla změnu prostorového uspořádání ulice. Změna se dotkla nejen nové aleje, ale také nového chodníku a úpravy komunikace tak, aby vznikl nový prostor pro obnovu stromořadí v úseku mezi křižovatkou s ulicí U Plynárny a Klostermannovou.

Více informací k soutěži naleznete zde.

Foto Stavba roku Plzeňského kraje

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy