QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Jedinečná Semlerova rezidence byla po deseti letech slavnostně otevřena - FOTKY

20.09.2022 16:00

Budova, která vznikla na základě konceptu Adolfa Loose, nadchne milovníky architektury i kulturních památek. Rezidence byla po deset let restaurována. Nyní je dílo hotové a bude přístupné veřejnosti.

Plzeň Semlerova residence (17)
Plzeň Semlerova residence (17)Plzeň Semlerova residence (1)Plzeň Semlerova residence (1)Plzeň Semlerova residence (8)Plzeň Semlerova residence (3)Plzeň Semlerova residence (4)Plzeň Semlerova residence (2)Plzeň Semlerova residence (7)Plzeň Semlerova residence (9)Plzeň Semlerova residence (10)Plzeň Semlerova residence (13)Plzeň Semlerova residence (11)Plzeň Semlerova residence (5)Plzeň Semlerova residence (14)Plzeň Semlerova residence (16)Plzeň Semlerova residence (15)Plzeň Semlerova residence (12)

Slavnostní otevření Semlerovy rezidence, která se nachází na Klatovské třídě v Plzni, se konalo v pondělí 19. září. “Plzeňský kraj objekt získal v roce 2012 a předal jej do správy Západočeské galerii v Plzni, která dům rekonstruovala a restaurovala ve třech etapách a nyní po téměř deseti letech náročných prací představila hotové dílo veřejnosti. Prohlídkové trasy v historickém bytovém interiéru budou zpřístupněny od 23. září 2022,” uvedla Gabriela Darebná, mluvčí Západočeské galerie v Plzni

Historie budovy a rodiny Semlerových

Historický bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových, který byl v letech 1933–1934 vestavěn do původního bytového domu, patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Vznikl na základě konceptu Adolfa Loose z roku 1932, který do podoby projektu rozpracoval Loosův žák a někdejší spolupracovník Heinrich Kulka. Velmi rozsáhlý byt nemá klasická podlaží; jeho jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Toto řešení, tzv. Raumplan, navazuje na Loosovo pojetí Müllerovy vily v Praze a představuje určité symbolické završení architektovy činnosti v Plzni i Čechách vůbec. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie, kde dodnes žije nejmladší ze tří synů Vilém (Will) Semler (98 let). Byt Semlerových pak sloužil různým účelům a režimům, mimo jiné jako kanceláře, učebny a malé byty.

Rekonstrukce a restaurování objektu ve třech etapách

Západočeská galerie v Plzni spravuje Semlerovu rezidenci od roku 2012. Ihned po převzetí objektu do správy začaly práce na přípravě plánů rekonstrukcí a restaurování celého objektu, které byly rozděleny do tří etap. První fáze oprav začala již v roce 2013, kdy byla provedena revize střech a izolace podkroví a suterénu a vybouráno bylo také několik novodobých konstrukcí. V rámci 2. fáze byly v roce 2015 provedeny opravy plochých střech a byly rekonstruovány přípojky a vnitřní rozvody. Součástí prací bylo restaurování nejvíce poškozených prostor včetně vstupního vestibulu, šatny a zimní zahrady v historickém bytovém interiéru. Po těchto opravách byla rezidence částečně zpřístupněna veřejnosti v letech 2015–2018 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 

V období 2019–2021 se realizovala rozhodující etapa rekonstrukce a restaurování. V jejím rámci došlo ke stavební opravě takřka celého objektu, interiéru i exteriéru včetně fasády a garáží. Byla zrestaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se v originále nezachovaly. Restaurátoři provedli například složitou opravu makasarové podlahy velké obytné haly, prostoru kuchyně a přípravny, pokojů manželů Semlerových, dětských pokojů, horní haly ad. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, která byla nejvíce poškozena. Restaurátor musel kompletně rozebrat silně narušené mahagonové obklady, srovnat deformované desky, každou zrestaurovat a osadit na původní místo.

Finančně se na rekonstrukci a restaurování rezidence podílely Plzeňský kraj a Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkové náklady, které byly vynaloženy na stavební práce, restaurování, architektonickou studii, projektovou dokumentaci, archeologický průzkum, geodetické zaměření, vnitřní vybavení a další položky, čítají 110 milionů korun.

Prohlídky pro veřejnost se konají od 23. září 2022 ve dnech: pátek, sobota, neděle od 10 do 18 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji na www.semler.cz nebo www.adolfloosplzen.cz a v informačních centrech Semlerova rezidence, náměstí Republiky a Paluba Hamburk. 

foto ZČG

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy