Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Tramvajová trať v centru Plzně projde rekonstrukcí. Práce budou zahájeny v květnu

17.04.2024 8:10

Plzeň čeká další rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati. Rekonstrukce se dočká úsek tramvajové tratě vedoucí jižní částí náměstí Republiky a Zbrojnickou ulicí. Přinášíme informace.

ilu zbrojnická tramvajová trať_0424_QAP

Zahájení rekonstrukce tram. trati Zbrojnická + náměstí Republiky je naplánováno na květen. Hlavním předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati a přilehlých komunikaci v délce cca 211 m, a to z důvodu jejího špatného technického stavu.

„Dále bude řešena rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok v ul. Zbrojnické včetně nového propojeni chodeb plzeňského historického podzemí. Navržené úpravy přinesou celkové zlepšení dopravní a technické infrastruktury,“ uvádí investor, tedy Správa veřejného statku města Plzně.

Součástí stavby bude i úprava celého uličního profilu v řešeném úseku. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravy jízdních a parkovacích pruhů, navazujících chodníků, obnovu veřejného osvětleni a přeložky sdělovacích vedeni inženýrských sítí.

„Ruku v ruce s tím opravíme nerovnosti v kolejišti U Jána. Využijeme tak výluky na tramvajích a opraví se to,“ dodal náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Stavba bude zahájena v měsíci květnu po Slavnostech Svobody. „Rekonstrukce by měla začít po skončení květnových oslav, tak byla i smluvně vysoutěžena. Nesmí se začít dříve, než začnou květnové oslavy a musí skončit dříve, než začne adventní program na náměstí. Takže rekonstrukce potrvá od půlky května do konce listopadu,“ shrnul náměstek pro dopravu.

Podle přípravného harmonogramu by se měla Zbrojnická ulice uzavřít 21. května, akce potrvá do 1. listopadu. Předcházet tomu budou ještě dvě tramvajové výluky.

Omezení v centru města budou výrazná. „V podstatě bude uzavřena celá jižní strana náměstí (strana naproti radnici) včetně Zbrojnické ulice. Omezení se bude týkat provozu, chodníků i předzahrádek,“ nastínil Aleš Tolar.

Od uzavření Zbrojnické ulice povede trasa tramvajové linky č. 2 od zastávky Radnice Slovany přes Světovar, nám. Milady Horákové a dále po standardní trase tramvajové linky č. 1 až do zastávky v Solní ulici. Některé spoje budou končit na Anglickém nábřeží. Nově bude zavedena linka 1/2 v úseku Skvrňany - Bolevec.

Předpokládané náklady stavby jsou 72 mil. Kč (včetně vodohospodářských objektů).

Foto QAP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT