QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Na plánovaný obchvat Losiné má navázat přeložka Chválenic

12.02.2023 8:26

Na silnici I/20 se plánuje nejen obchvat Losiné, ale i přeložka Chválenic, která by měla tranzitní dopravu odklonit i z Nezbavětic, Želčan a Vlčtejna.

1

Obchvat Losiné řeší ŘSD už od roku 2014, kdy byl schválen záměr projektu a aktualizována technická studie. Územní rozhodnutí bylo vydáno v listopadu roku 2021, právní moc ale nabylo až v červnu 2022, kdy byla zamítnutá podaná odvolání.

Na konci listopadu už byla zprovozněna nová okružní křižovatka na začátku Losiné, která bude v budoucnu součástí mimoúrovňové křižovatky, která vznikne při stavbě obchvatu Losiné.

A kdy by mě být obchvat Losiné hotový? V roce 2023 se předpokládá zahájení majetkoprávní přípravy, tedy příprava pro výkupy pozemků v trvalém záboru stavby. Podle plánu ŘSD by mělo být v příštím roce vydáno stavební povolení a v roce 2026 by mohla začít samotná výstavba. Uvedení do provozu je naplánováno na rok 2028.

Kromě plánovaného obchvatu Losiné je na I/20 výhledově plánovaná i další stavba, která na tento obchvat přímo naváže. Jedná se o přeložku Chválenice, která má mít délku cca 8 kiometrů a vyřešit dopravní zátěž nejen ve Chválenicích.

"Ta řeší přeložení I/20 mimo zastavěné území obcí Nezbavětice, Chválenice, Želčany a Vlčtejn. Nyní probíhá inženýrská činnost na získání územního rozhodnutí," uvádí Ředitelství silnic a dálnic Plzeňský kraj.

Územní rozhodnutí by mělo být podle plánu vydánu ještě letos. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2026, zahájení stavby v roce 2028. První řidiči by tudy měli projíždět v roce 2031.

foto: vizualizace ŘSD

 

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT