Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Upravené chodníky i nástupiště. Šťáhlavská ulice v Rokycanech projde rekonstrukcí

05.02.2023 8:29

Zastupitelstvo města Rokycany v pondělí 23. ledna na svém jednání schválilo podání žádostí o dotace. Jedná se o nová okna restaurace, ale i úpravu Šťáhlavské ulice.

rokycany

Ve Šťáhlavské ulici budou upravené chodníky, nově by měl být zhruba jeden kilometr dlouhý úsek brán jako smíšený pro cyklisty a pěší. “V letošním roce se bude realizovat rekonstrukce chodníků v ulici Šťáhlavská. Jedná se o úsek podél silnice II/183 v rozsahu od stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská (II/183) x Boženy Němcové x Vysoký Průhon až do prostoru stávající okruží křižovatky ulic Šťáhlavská (/II/183) x Plzeňská (II/605) x Arbesova (II/183),” uvádí město.

“Součástí návrhu je i úprava nástupiště v místě stávající zastávky veřejné linkové dopravy, úprava stávající křižovatky silnice II/183 (ul. Šťáhlavské) s místními komunikacemi ul. Tymákovskou a Sokolovskou a úprava stávajících sjezdů na sousední nemovitosti v celém rozsahu stavby,” doplnila Adriana Jarošová, mluvčí města.

Na výše uvedený projekt město požádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu z 36. průběžné výzvy Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Výše dotace je 85 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program, který podporuje obnovu staveb, které nejsou prohlášené za kulturní památku, ale jsou historicky nebo kulturně významné. “Do programu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2023 zapadá rokycanský objekt č. p. 24 v ulici Míru, tzv. Střelnice. Město Rokycany bude podávat žádost o dotaci na výměnu sedmi kusů oken do ulice Třebízského,” uvádí Adriana Jarošová. “Projekt bude realizovaný pouze za předpokladu získání dotace, která může činit maximálně 80 % z uznatelných nákladů a max. 1 mil. Kč,” dodává.

Foto ilustrační město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT