Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Malinovi žáci představí v plzeňské Galerii Hess svoji současnou tvorbu

26.02.2024 16:08

Malinovi žáci je sdružení výtvarníků, kteří v minulosti prošli školením v ateliéru plzeňského malíře a dřívějšího ředitele Galerie města Plzně Václava Maliny. Pět autorů představí v plzeňské Galerii Hess svoji současnou tvorbu.

Blahova-1_olej_Mlhave-rano

autor obrazu Eva Bláhová

Vernisáž výstavy s názvem 8. společná výstava Malinových žáků se bude konat ve Vinotéce Galerii Hess, Na Roudné 59, Plzeň v úterý 5. března v 18 hodin. Svoji současnou tvorbu v Plzni představí pět autorů střední generace.

Společné vystoupení výtvarníků, kteří v minulosti prošli školením v ateliéru plzeňského malíře Václava Maliny, je výsledkem pokračujících přátelských setkávání v soukromí ateliérů i na každoročních malířských pobytech v plenéru.

Jedinečná atmosféra pospolitosti a vzájemného učení se odráží i ve vystavených dílech, role učitele je ale odsunuta do pozadí a zůstává jen svobodomyslná tvorba jednotlivců.

Díla vystavujících autorů dokládají, jak se ze společných východisek mohou odvíjet cesty rozličné a že názorová pluralita může být přínosem k integritě byť i tak malé skupiny, jakou představuje tento vzorek Malinových žáků.

Úvodního slova na vernisáži se ujme sám Václav Malina, který přítomným představí vystavovatele, své žáky. Neváhejte! Přijďte a buďte součástí tohoto výjimečného setkání i vy.

Medailonky vystavujících:

Eva Bláhová

Zkušená fotografka přírodních motivů, její malířská tvorba tuto zkušenost dále rozvíjí za hranice pouhé popisnosti. Má velký smysl pro atmosféru a náladu v lyrických záběrech krajin či zátiší, které nezapřou její obdiv k francouzskému impresionismu, ale ani životní pocit. Věnuje se převážně malbě olejem a pastelem. Barvu chápe jako proměnné světlo a snad proto její obrazy nabývají vzdušný až nehmotný charakter s typicky ženskou citlivostí přednesu.

Malování je pro ní nejen relaxací a zálibou, ale stává se trvalou součástí jejího života, která jí naplňuje.

Jana Černá

Práce Jany Černé se v poslední době soustřeďuje především na keramickou plastiku a reliéf. Navazuje na její grafickou tvorbu, ve které mimo jiné používala i techniky tisku z koláže s uplatněním výrazné barevnosti. V současnosti dělá rozměrnější objekty, ve kterých experimentuje s různými keramickými materiály, glazurami a pigmenty.

Projev autorky vyvěrá z její přirozené schopnosti harmonicky propojit prostor, tvar i barevnost do přehledného kompozičního celku. Velice citlivě pracuje i s povrchovou texturou reliéfu nebo plastiky. Po formální stránce osciluje na pomezí realistické a abstraktní (geometrické) stylizace konkrétních motivů (zejména zvířat) v nízkých reliéfech nebo i více sochařsky pojatých plastikách.

Lenka Krausová

Tato umělkyně má zvláštní dar být neustále okouzlena nejen světem reálným, ale i virtuálním světem umění. Skrze medium malby, kresby a často i fotografie, proniká do tajemství krásy zobrazujících i obstraktní formy a upřímně nad nimi žasne.

V obrazech je vidět snaha o harmonii linií, ploch a tvarů i poučení z modernismu francouzských impresionistů, s tvarovou nadsázkou až k použití geometrizujícího kubistického tvarosloví. Od lomených tvarů až k čistě plošnému uspořádání elementárních geometrických prvků, aniž by byla překročena hranice figurálního projevu k úplné abstrakci.

Olga Kuchtová

Olga se soustavně zabývá malbou, kresbou, grafikou a v posledních letech i technikou smaltu, pro niž se ve volné tvorbě vžilo označení smalt-art.

Práce se smaltem je malým tvůrčím dobrodružstvím a umožňuje i experimentovat a hledat nové postupy. Toho všeho využívá při tvorbě od černobílých, graficky pojatých obrazů zimních krajin, až po zářivě barevné obrazy podzimu. Tato technika dokonale vyhovuje jejímu naturelu – promítá se do ní i dlouholetá malířská a grafická zkušenost a také práce v keramické dílně.

Náměty pro své obrazy hledá hlavně v přírodě. Autorčiny „útěky do krajiny“ a její pozorování, všímání si detailu, ševelení, energie a proměna jí dávají mnoho motivů k zamyšlení a ztvárnění.

Jan M. Sýkora

Jan se zabývá grafickou i malířskou tvorbou, které předchází i experimentální kreslířská průprava, nevyhýbá se ani práci s reálnými motivy v plenéru. Jeho tvorba je do určité míry ovlivněna jeho technickým vzděláním, ať už se věnuje grafickým technikám, malbě a sítotisku, v nepolední řadě technickému smaltu na ocelovém plechu. V

tvorbě využívá zkušeností z klasických grafických technik – linorytu, litografie a sítotisku a z toho vycházejících experimentů s koláží, frotáží nebo otisky struktur. Inspirace technikou, přírodou a asijským uměním se přenášejí i do tvorby malých cyklů především v technice smalt-artu. Tvorbě předchází vcelku pečlivá příprava, přesto se v tvorbě nebrání prvku náhody. Obecně lze říci, že kompozice jeho tvorby často směřuje k minimalistickým křivkám a plochám.

Výstava pětice umělců bude k vidění do 27. března 2024. Vinotéku Galerii Hess naleznete na adrese Na Roudné 59, Plzeň. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin.

Foto archiv umělců

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT