QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeňská veřejnost dostane příležitost proniknout do tajů logistiky

07.08.2014 18:24

Možnost získat rekvalifikaci v oblasti logistiky a posílit tak vlastní uplatnitelnost na trhu práce nabídne Plzeňanům v rámci pilotáže vzdělávacího programu zcela zdarma Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni.

skola

Logistik skladových operací, tak se jmenuje rekvalifikační program, který připraví uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky pro získání profesní kvalifikace a její úspěšný výkon. Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni nyní nabízí v rámci pilotáže tohoto rekvalifikačního kurzu veřejnosti možnost nechat se zdarma zasvětit do tajů logistiky.  

"V našem regionu rostou logistická centra jako houby po dešti a pro zájemce o práci v tomto perspektivním sektoru by bezplatný vzdělávací program byl jistě přínosem," uvedla ředitelka Střední školy informatiky a finančních služeb RNDr. Lenka Holubová.

Cílem programu je, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro práci v maloobchodních nebo velkoobchodních jednotkách, zejména těch skladových, tedy aby se orientovali v oblastech obecné logistiky, skladování a ochrany zboží, logistiky ve skladovém hospodářství a řízení zásob, přepravních technologiích a základech managementu kvality.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní práci ve výše uvedených maloobchodních a velkoobchodních jednotkách, důraz bude kladen také na podporu samostatnosti při práci a rozhodování, preciznosti při výkonu jednotlivých činností a obecně zodpovědnosti při plnění pracovních povinností.

"V poslední dekádě doznává logistika v hospodářské sféře významného rozmachu a to především v důsledku nových podmínek na trhu a rozvoje informačních a komunikačních technologií. Rekvalifikační kurz Logistik skladových operací reaguje na aktuální situaci na trhu práce a poptávku po kvalifikovaných pracovních silách, kdy v rámci celkem pěti modulů získají frekventanti kurzu přehled o logistických technologiích, procesu skladování, řízení logistického řetězce, dopravně přepravním procesu i zpětné logistice," uvedla Ing. Alena Oudová ze Střední školy informatiky a finančních služeb.

Předpokládaná realizace programu je v období podzimních měsíců roku 2014. V případě zájmu je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu Ing. Jolaně Šmejkalové na smejkalova@ssinfis.cz. Kapacita programu je, vzhledem ke skutečnosti, že je v rámci pilotáže, která bude finančně zaštítěna projektem UNIV3, realizován bezplatně, omezena.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Blik blik depo
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠODA Plus 3x