Soutěž kniha Pomp promo_copy

Patříte mezi poškozené, kteří mohou zažádat o kompenzační bonus?

02.04.2021 15:25

Jste živostník, s. r. o., nebo pracujete na dohodu o provedení práce, popřípadě provedení činnosti a chtělli byste zjistit, zda se i na vás vztahuje nový kompenzační bonus? Vše se přehledně dozvíte v tomto článku.

IMG_1126

Kdo může zažádat o kompenzační bonus?

Zažádat o nový kompenzační bonus mohou živnostníci (OSVČ), malé společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) a lidé, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

Pokud jste živnostník a chcete o kompenzační bonus zažádat, museli jste být aktivní ve vašem podnikání ke dni 5. 10. 2020, nebo jste si museli vaši živnost přerušit po období 12. 3. 2020, například z důvodu pandemie.

Pokud jste malé s. r. o., tak ve společnosti můžete být pouze dva společníci (dvě fyzické osoby), nebo musíte být rodinné s. r. o. -  v tomto případě můžete mít i více společníků, ale musíte být v přímém příbuzenském vztahu. Zároveň musíte být činní ke dni 5.10. 2020. Společnosti s ručením omezeným dále musejí splňovat podmínku o překročení obratu 180 000 Kč za rok, nebo pokud máte nově založené s. r. o., tak musíte mít předpoklat překročení obratu 120 000 Kč za rok.

OSVČ i s. r. o. musí dále splňovat podmínky daňového subjektu a být rezidentem České republiky. Nesmí být nespolehlivými plátci DPH, dále také nesmí být v úpadku, nebo v likvidaci, popřípadě s nimi nesmí být vedeno řízení o likvidaci.

U DPP a DPČ musíte být nemocensky pojištění a museli jste splnit podmínku, že jste byli pojištěni minimálně tři měsíce v roce, ve kterém budete srovnávat vaše příjmy s bonusovým obdobím tohoto roku. Zároveď u DPP jste museli překročit limit 10 000 Kč za měsíc a u DPČ 3 000 Kč za měsíc v roce 2020.

 

Kdy mohu o kompenzační bonus zažádat?

Rozhodným obdobím je 1. 6. 2020 - 30. 9 2020. Žádosti můžete podávat v rámci třech bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je únor 2021, druhým je březen 2021 a nově schválené třetí bonusové období duben 2021. Zažádat o tento příspěvek můžete až do dvou měsíců po skončení jednotlivého bonusového období. 

 

Jaké jsou podmínky pro splnění žádosti o kompenzační bonus?

Základní podmínkou je, že se vám musel uzavřít, nebo omezit provoz, popřípadě se omezila poptávka po vašich produktech a službách. Další podmínkou je, že jste ve srovnávacím období měli pokles příjmů (tržeb) minimálně o 50 % za tři srovnávané kalendářní měsíce. Vztahuje se to i na osoby v karanténě. 

 

Co znamená pojem "srovnávací období"?

Pokud chcete zažádat o kompenzační bonus za únor 2021, je pro vás srovnávacím obdobím leden 2021. Dále si můžete vybrat s čím leden 2021 srovnáte, v období od 1. 11. 2018 do 31. 12 2020. Vždy platí, že musíte srovnat tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v tomto období.

Konkrétní případ může vypadat takto - chceme zažádat o kompenzační bonus za únor 2021, srovnávat tedy budeme leden 2021 s listopadem, prosincem roku 2018 a zároveň s lednem 2019, nebo můžeme srovnávat leden 2021 s listopadem, prosincem roku 2019 a zároveň s lednem 2020. Záleží jen na vás, které období je pro vás výhodnější. 
V případě, že zjistíte, že máte pokles příjmů o 50 %, můžete zažádat o kompezační bonus.

 

O kolik peněz mohu zažádat?

Můžete zažádat až o 1 000 Kč za den. Pokud ale pracujete na DPP nebo DPČ, můžete zažádat pouze o 500 Kč za den, to samé pokud jste v karanténě nebo v izolaci. O 1 000 Kč za den mohou zažádat s. r. o. a OSVČ. Pokud jste ale před tím byli na začátku vašeho podnikání a vaše tržby a příjmy byly nízké, tak nedostanete celou částku, ale dostanete částku srovnatelnou v období, za které žádáte. Nemusí to být tedy maximální částka 1 000 Kč za den.

 

Co si musím připravit, abych mohl o kompenzační bonus zažádat?

Lidé, kteří pracují na DPP nebo DPČ si musí připravit mzdový list nebo potvrzení o splnění podmínek nemocenského pojištění.

Pokud jste byli v karanténě musíte mít informace o trvání pracovní neschopnosti. Dále také musíte dokládat čestná prohlášení pro splnění podmínek (pokles příjmů, omezení poptávky, uzavření provozu,..), identifikaci subjektu (OSVČ, DPP/DPČ, s. r. o.), určit činnost a průměrnou výši příjmů.

 

Foto: ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Muzeum strašidel_copy_copy_copy