Plzeň rozdělí deset milionů korun na opravy sportovišť

25.03.2016 17:33

Maximální výše poskytnuté podpory jednomu subjektu může činit 500 tisíc korun. Dotační program bude na úřední desce zveřejněn 29. března, žádosti je možné podávat od 2. do 31. května! 

P5081839

Plzeň vyhlásí dotační program nazvaný Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2016. Podpořit chce především neziskové subjekty, které mají omezenou možnost získat finanční prostředky z vlastních zdrojů a činnosti a jež zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže. Celkový objem podpory je deset milionů korun, peníze společně daly dohromady město Plzeň a čtyři největší městské obvody.

„Tento dotační program je vůbec první šancí, jak si mohou sportovní subjekty sáhnout na peníze pro opravy svých tělocvičen a dalších sportovišť. Slibujeme si od toho, že se díky této podpoře podaří postupně upravit a modernizovat zázemí pro volnočasový sport, zkvalitní se prostředí, kde lidé aktivně tráví svůj čas. To by mohlo přivést ke sportu ještě víc Plzeňanů,“ uvedl radní pro oblast podpory podnikání a sportu Michal Dvořák.

Žadatelem může být pouze organizace, která na území města vykazuje sportovní činnost minimálně tři roky před podáním žádosti. Přičemž taková činnost je její hlavní, případně většinovou aktivitou. Zároveň musí být vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci, opravu či výstavbu chce podporu získat, nebo musí mít takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pět let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu.

Maximální podpora? 500 tisíc.

„Maximální výše poskytnuté podpory jednomu subjektu může činit 500 tisíc korun. Nutnou podmínkou poskytnutí podpory je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu zajištěná žadatelem ve výši minimálně 15 procent poskytnuté podpory,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Dotační program bude na úřední desce zveřejněn 29. března, žádosti je možné podávat od 2. do 31. května. Vyhodnocení grantového programu bude posuzovat devítičlenná hodnotící komise, přidělení podpory budou schvalovat zastupitelé. Zahájení a dokončení projektu je plánováno na období 23. června 2016 až 31. března 2017.

Objem podpory je tvořen příspěvkem z rozpočtu města Plzně ve výši 3.363.000 korun, Městského obvodu Plzeň 1 ve výši 1.829.000 korun, Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 1.439.000 korun, Městského obvodu Plzeň 3 ve výši 2.393.000 korun a Městského obvodu Plzeň 4 ve výši 976.000 korun.

Foto: ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Blik blik depo
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB Kamiq