Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Měsíc kultury a kulinářství - listopad 2022" v příhraničním regionu

17.12.2022 15:35
bavorsko ceske slavnosti

Jen několik měsíců po skončení období financování 2019-2022, se podařilo společnosti ARBERLAND REGio GmbH v listopadu 2022 zahájit krátký projekt dalšího rozvoje bavorsko-českého příhraničí jako společné příhraniční oblasti: České příhraničí jako společný region volného času a zážitků.

V rámci tiskové konference v Bavorsko-českém informačním centru na plzeňském Náměstí Republiky se Simona Fink, koordinátorka projektu, ohlédla za tímto "Měsícem kultury a vzdělávání". Ten tak otevřel perspektivu dalšího dlouhodobého přeshraničního projektu od ledna 2023.

Podle Fink se pod košatým názvem projektu "Opatření v oblasti kultury a cestovního ruchu a posílení kultury setkávání v kulturním a kulinářském měsíci listopadu" skrýval pestrý program, který měl naplnit mdlý šedivý pozdní podzim v Bavorském a Českém lese životem.

Součástí čtyř tematických projektových týdnů byla bezplatná speciální výstava s umělci (mj. Jan Samec, Tomáš Kůs a Vít V. Pavlík) ze šesti okresů podél hranice, víkendový "Heimatfest" s politickým zastoupením (na kterém se podíleli náměstek ministra PhDr. Jan Fluxa, generální konzulka dr. Ivana Červenková, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Spotak a náměstek Jihočeského kraje Pavel Hroch), bavorsko-český trh řemesel a specialit, kulinářská prodkukty a bezplatné historické prohlídky, "Den hudebního setkání" s českými písničkami, kurz výroby nástrojů a koncertní večer s Václavem Fuksou a také literární "povídání u krbu", na kterém Lída Rakušanová a Bernhard Setzwein četli ze svých děl na téma bavorsko-českého přátelství.

Koordinátorka projektu Simona Fink doufá, že se díky krátkému projektu podaří navázat na přeshraniční aktivity z minulých let a pokračovat dále v oblasti cestovního ruchu, kultury a hospodářské oblasti bavorsko-českého příhraničí na další čtyři roky počínaje rokem 2023. Kromě okresu Regen v Bavorském lese hrají důležitou roli dvě informační centra společnosti ARBERLAND REGio GmbH v Plzni a v Českých Budějovicích, kde lze navázat přímý kontakt s potenciálními návštěvníky, partnery a poskytovateli služeb. "Zájem o přeshraniční spolupráci je velký, již dnes se těšíme na vzájemná setkávání, akce a přeshraniční spolupráci“.

Projekt "Živý listopad 2022" byl financován Bavorským zemským ministerstvem financí a vlasti a to ve výši 53 032,50 eur dle nové dotační směrnice Förderrichtlinie BYCZFöR.

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT