Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Bílá halda v Rokycanech zmizí. Vzniknou zde stavební parcely

21.07.2023 10:08

Na okraji centra města Rokycan je již od konce 19. století Bílá halda. Ta je pozůstatkem po provozu Bedřichovy hutě, kde jsou navršené hromady strusky. Do 9. června 2024 má být halda odvezena, do roku 2026 by zde mělo vzniknout 16 stavebních parcel.

Bílá halda_0123_město Rokycany

Naším cílem je konečně odvézt materiál z prostoru Bílé haldy a dle schváleného Územního plánu Rokycan na pozemku vybudovat 16 parcel pro rodinné domy. Bohužel předchozí snahy vždy skončily neúspěšně. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů,“ vysvětlil starosta města Rokycan Tomáš Rada.

V letech 1883 až 1902 se v huti vytavilo 233 700 tun surového železa. Doposud se na pozemku města nachází přibližně 25 tisíc tun materiálu. Město proto nemůže využít pozemek kousek od centra města Rokycan ke stavebním parcelám. O haldu nebyl zájem ani jako o stavební materiál.

Zastupitelstvo města 23. ledna 2023 schválilo záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy, přihlásil se jeden zájemce, se kterým byla 9. června 2023 podepsána smlouva.

„Budoucí kupující musí do roka, tedy do června příštího roku, odvést odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny v souladu s platnou legislativou. Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů," uvedl místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Do tří let od podpisu smlouvy musí kupující realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů. „V případě nedodržení podmínek nebude budoucí prodej předmětného pozemku realizován, a to bez jakékoliv náhrady budoucímu kupujícímu ze strany města Rokycany,“ upozornil vedoucí Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

„Pokud by město samo odváželo materiál, jen cena za uložení na skládce Němčičky by byla cca 50 milionů korun. Jedná se však pouze o teorii, na takové množství materiálu není na skládce místo. Materiál navíc nelze využít jako například stavební kamenivo na stavbu komunikací z důvodu jeho malé pevnosti,“ připomněl důvod, proč město samo haldu nelikviduje, Jiří Hlad.

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o možnost využít materiál na hnojiva. Zájem ovšem není.

Bílou haldu tvoří hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen. Tím, že je materiál dlouhá léta na hromadě, je nyní komplikované jej z hromady vytěžit.

Foto město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT