Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Budeme rozdávat lidem stromy, dohodla se městská rada

24.08.2023 16:00

Město Plzeň rozdá lidem stromy, aby si je vysadili na svých pozemcích, to je výsledek jednání dnešního zasedání rady.

CG0A0252

Rada města Plzně odsouhlasila vyhlášení projektu s názvem Výsadba stromů na území města Plzně. Chce tím podpořit výsadbu dřevin a zvýšit množství zeleně ve městě.

Podpora bude určena majitelům pozemků (pouze fyzickým osobám) a poskytnuta bude formou věcného daru. Návrh bude ale ještě schvaovat zastupitelstvé města.

„Stromy fungují pro obyvatele měst jako zdroj kyslíku, samy spotřebovávají CO2, zároveň jsou takovým klimatizačním prvkem, poskytují stín i úkryt a obživu mnoha druhům zvířat a přispívají ke zvlhčení prostoru. V neposlední řadě patří stromy také mezi významnou estetickou složku zastavěného území. Z takové programu tak plynou výhody pro celou společnost, nikoli jen pro vlastníka pozemku, kde roste,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Jak by měl dotační program fungovat?

Město určí druhy stromů, jejichž výsadbu bude podporovat a vyzve vlastníky pozemků na území města, aby se přihlásili, zda mají zájem takový strom či stromy na svůj pozemek vysadit.

„V katalogu podporovaných stromů budou listnaté stromy jako dub, buk, jasan, javor, jírovec, lípa bříza i habr a také některé ovocné stromy, naopak nebudou tam méně hodnotné druhy stromů jako tůje, jejichž výsadbu dle oborníků není správné podporovat,“ vysvětlil Aleš Tolar.

Město stromy v době výsadbové sezony samo zakoupí a žadatelům je rozdá.

Pro jeden pozemek bude možné podat pouze jednu přihlášku. Žadatel jako vlastník pozemku v katastrálním území města Plzně může požádat i na jiný pozemek, maximálně však na dva. Minimální výše hodnoty uznatelného sadebního materiálu pro jednu přihlášku je 3 500 korun, maximální pak 10 tisíc korun. Za tuto maximální částku bude možné vysadit pravděpodobně tři stromy.

Projekt a jeho finanční krytí bude ještě schvalovat Zastupitelstvo města Plzně. Pokud ho na svém zářijovém zasedání odsouhlasí, bude možné podat přihlášku až do 31. prosince 2023, a to buď osobně nebo písemně na adresu Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, Plzeň, anebo prostřednictvím datové schránky, ID 6iybfxn.

foto: ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT