QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Čarodějnice v některých částech Plzeňského kraje budou bez ohňů. V platnosti je výstraha

29.04.2024 14:12

Pálení čarodějnic se na části území Plzeňského kraje bude muset obejít bez ohňů. Meteorologové vydali výstrahu před nebezpečím požárů. S tím se pojí i zákazy rozdělávání ohňů.

Májka a pálení čarodějnic ve Štruncových sadech.

Český hydrometeorologický ústav vydal v důsledku sucha, vysokých teplot a větru výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, která je platná na část území Plzeňského kraje - Blovice, Horažďovice, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod. Výstraha je v platnosti od 30.4.2024 00:00 do 2.5.2024 00:00.

"Výstraha je platná na část území Plzeňského kraje (ORP Horažďovice, okresy Plzeň - město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany) s platností od půlnoci na 30. 4. 2024. Automaticky se tím na tomto území zakazuje rozdělávání ohňů na vybraných místech. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů," uvedla mluvčí Plzeňského kraje.

V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.


Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Superb new