Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Delegace Plzeňského kraje se osobně setkala s papežem Františkem - FOTKY

16.05.2024 12:28

Osobně se s papežem Františkem setkal hejtman Rudolf Špoták a náměstek hejtmana Vladimír Kroc, kteří Svatému otci předali zajímavé dary.

Delegace PK ve Vatikánu_0524_PK (1)

Zástupci vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem se v rámci rozšiřování a prohlubování vztahů mezi zástupci státní správy, regionální správy a subjekty katolické církve účastní ve dnech 15. - 17. května 2024 v Římě každoroční slavnosti pořádané k oslavě sv. Jana Nepomuckého, patrona Papežské koleje Nepomucenum.

Součástí návštěvy byla také generální audience se Svatým otcem a kolokvium o kardinálu Josefu Beranovi, významné postavě československých dějin 20. století, jenž byl plzeňským rodákem. Konala se na Svatopetrském náměstí ve středu 15. května.

Generální audience se Svatým otcem, papežem Františkem, se krajská delegace zúčastnila ve složení Rudolfa Špotáka a členů Rady Plzeňského kraje Vladimíra Kroce, Pavla Čížka, Pavla Haise a Libora Picky v doprovodu plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba.

Osobního setkání s papežem Františkem se dostalo hejtmanovi Rudolfu Špotákovi a náměstkovi hejtmana Vladimíru Krocovi, kteří Svatému otci předali obraz sv. Vavřince (podmalbu vytvořenou Annou Kocovou, místní umělkyní z Domažlicka) a knihu s názvem Manka Římanka, vyprávění o neobyčejné životní pouti osobité ženy z Chodska do Říma.

„Osobně je to silný zážitek. Chtěli jsme, aby něco z našeho regionu tady ve Vatikánu zůstalo zachováno. Proto jsme Svatému otci předali jednak knihu, která představuje prostou ženu z Mrákova, která ve svém životě dvakrát šla pěšky z Chodska až do Říma a dvakrát se setkala s tehdejším papežem. A předali jsme mu i malbu na skle patrona sv. Vavřince,“ uvedl k setkání hejtman Rudolf Špoták.

Po generální audienci měla krajská delegace možnost si v doprovodu velvyslance při Svatém stolci Václava Kolaji prohlédnout baziliku sv. Petra.

Na oslavy a vzdání pocty sv. Janu Nepomuckému a kolokvium o kardinálu Beranovi dorazilo do římské koleje pro bohoslovce z Čech, Moravy a Slezska kromě krajské delegace také několik desítek hostů z diplomatického sboru, Svatého stolce a krajanů, včetně velvyslance ČR u Svatého stolce Václava Kolaji.

Ten se společně s rektorem Papežské koleje Nepomucenum P. Romanem Czudkem ujal úvodního slova kolokvia věnovanému kardinálu Beranovi. V Nepomucenské koleji žil český kardinál v době svého římského exilu a také zde 17. 5. 1969 zemřel. Jeho význam, nejen pro českou církev, připomněli přítomným Mons. Prof. ThDr. Skalický, bývalý tajemník kardinála Josefa Berana, a plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták pak zmínil vztah kardinála J. Berana k plzeňskému regionu.

„Jsme přesvědčeni, že kardinál Beran je jednou z naprosto výjimečných osobností, která přispěla k identitě české státnosti, a to jak svými postoji během druhé světové války, tak při komunistickém puči i při obhajobě svobody v rámci druhého vatikánského koncilu,“ zdůraznil plzeňský biskup Tomáš Holub.

Ve čtvrtek 16. května si krajská delegace v dopoledních hodinách prohlédne duchovně-kulturní centrum Velehrad, které se nachází nedaleko Vatikánu, a zúčastní se tradiční mše svaté a následné slavnosti k poctě sv. Jana Nepomuckého v Nepomucenu. Zároveň se zde setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Itálii Janem Kohoutem a krajanskou komunitou. V pátek ji též čeká bohoslužba v bazilice sv. Petra a položení květin v kapli „Madona della Bocciata“ u bývalého místa uložení kardinála Berana. Dnes ostatky kardinála Berana od dubna 2018 spočívají v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, kam byly převezeny z vatikánské Svatopetrské baziliky, kde byl jako jediný Čech pochován vedle papežů.

Foto Plzeňský kraj

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte