QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Kruhový objezd u Galerie Slovany v Plzni bude mít semafor!

24.03.2023 12:11

Doplnění světelné signalizace čeká okružní křižovatku Částkova – Koterovská. Semafor by měl být nainstalován do konce dubna.

FOTO_QAP_CZ (8)

Okružní křižovatka Částkova - Koterovská - Francouzská je jako celek neřízená světelnou signalizací. Světelným signalizačním zařízením (SSZ) je řízen pouze průjezd tramvají linky č. 2, a to středem okružní křižovatky po Koterovské ulici. Do konce dubna bude vše jinak.

Na základě požadavku PMDP a.s. zadal správce SSZ projekt na doplnění stávajícího semaforu o řízení vjezdu z Francouzské ulice se zajištěním preference autobusů. „Ve směru Francouzská - Částkova (východ) jsou vedeny autobusové linky č. 29 a 30. Vzhledem k intenzitám dopravy u nich hlavně ve špičkových hodinách dochází k opakujícímu se zpoždění na vjezdu z Francouzské ulice do okružní křižovatky,“ uvádí Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Světelné signalizační zařízení bude doplněno o návěstidla na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské ulice ve směru od Slovanské. „Na vjezdu do okružní křižovatky z Francouzské ulice bude doplněno výzvové návěstidlo pro autobus. Autobus blížící se k okružní křižovatce bude detekován a přihlásí se do SSZ. Následně dojde k zastavení vozidel na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské, takže bude umožněn plynulý vjezd autobusu včetně všech vozidel před ním. Po vjetí autobusu do okružní křižovatky se autobus odhlásí a bude uvolněn průjezd vozidel po kruhovém objezdu,“ popisuje SVSMP.

Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí. Následně proběhlo zadání veřejné zakázky a byl vybrán zhotovitel. „Přípravné práce již probíhají a samotné práce v terénu budou zahájeny koncem března. Finanční náklady činí necelých 3,5 mil. Kč včetně DPH a zahrnují doplnění návěstidel, nové kabelové trasy a nový řadič SSZ včetně programového vybavení,“ uvádí SVSMP.

Termín dokončení je do 30. dubna 2023. „Během realizace prací nedojde k dopravním omezením, pouze minimálně a krátkodobě v době instalace stožárů a návěstidel SSZ,“ informuje SVSMP.

Investorem akce je Město Plzeň, realizaci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Blik blik depo
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠODA Plus 3x