Do čeho bude město Rokycany investovat v roce 2024?

19.12.2023 10:10

Rozpočet města na rok 2024 schválili zastupitelé města na svém jednání 18. prosince. Do čeho bude město investovat? Čtěte v článku.

Kašna_Masarykovo náměstí

Rokycany budou v roce 2024 hospodařit s příjmy ve výši 465,78 milionu korun a výdaji přes 681,57 milionu korun. Schodek 215,79 milionu korun je plně kryt z vlastních zdrojů.

„Investiční akce v roce 2024 jsou plánovány v celkovém objemu 260 milionů korun a budou financovány částečně z rozpočtu města běžného roku, ze zůstatku předchozích let a z fondu životního prostředí města," uvedl místostarosta města Jiří Sýkora.

„Nejvýznamnějšími a finančně nejnáročnějšími investičními akcemi pro rok 2024 jsou dokončení rekonstrukce ulice Jiráskova včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení (56,8 milionu korun), rekonstrukce sportovního areálu Jižní (50 milionů korun), revitalizace Sokolovny – projektová dokumentace a zahajovací práce (20 milionů korun), projektová dokumentace tělocvičny, jídelny a kuchyně v centru města (13,5 milionu korun), rekonstrukce Mokroušské ulice (10 milionů korun), rekonstrukce veřejného osvětlení – 1. etapa (13,78 milionu korun), ulice Šťáhlavská – chodník a cyklostezka (5,15 milionu korun) či odlehčovací komora Šťáhlavská (2,5 milionu korun),“ přiblížil investice na rok 2024 Jiří Sýkora, jenž má odbor rozvoje města ve své gesci.

V rámci fondu životního prostředí budou realizovány akce revitalizace Husových sadů a Kalvárie – 2. etapa (7 milionů korun), protipovodňová opatření – dokumentace územního řízení (956 tisíc korun) a pumptracková dráha v ulicích Šťáhlavská – Kotelská (5,2 milionu korun) a další.

Také se v roce 2024 počítá s investicemi do sportovních zařízení města. V případě získání dotace se bude realizovat rekonstrukce Sportovního areálu Jižní předměstí. Na zimním stadionu se vymění rozvody výtlaku čpavku od kompresorů a potrubí od centrálního odlučovače, v městské sauně se vymění topidla, regulace a obložení za topidly a na koupališti se opraví kabiny a pergoly. Nejvyšší navýšení běžných výdajů u energií je vykázáno v rámci celého města Rokycany právě u sportovních zařízení, a to cca o 6,5 milionu korun. Nejvíce je to elektrická energie na zimním stadionu (cca 1,4 milionu korun) a elektřina a plyn na plaveckém bazénu (4,35 milionu korun).

Na investice bude v roce 2024 vyčleněno 260 milionů korun, tedy 38 procent všech výdajů. I přes navržený schodkový rozpočet nepředpokládáme čerpání úvěru v příštím roce, stejně tak ho nečerpáme ani v roce letošním. V příštím roce očekáváme vyšší příjmy oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Daňové příjmy oproti předpokládanému letošnímu rozpočtu vzrostou o 27,7 milionu korun díky vyššímu výběru sdílených daní a DPH. U nedaňových příjmů čekáme v roce 2024 ve srovnání se současným rokem zvýšení o 9,3 milionu korun. Výrazně vyšší příjem očekáváme za bankovní úroky z uložených peněžních prostředků města. V rozpočtu příjmů jsou též zahrnuty příjmy z nájemného od společnosti Vodohospodářská společnost Rokycany ve výši 23,78 milionu korun. U nebytových prostor je rozpočtován výraznější příjem za nájem od Lesů města Rokycan,“ uvedl starosta města Rokycan Tomáš Rada, který má finance ve své gesci.

V oblasti dotací se očekává dotace na výkon státní správy ve výši 42 milionů korun, na veřejné osvětlení a na architektonickou soutěž tělocvičny a jídelny by měla přijít dotace v celkové výši 8,5 milionu korun. Pečovatelská služba očekává dotaci na nákup třech služebních elektro vozidel ve výši 2,58 milionu korun.

„Běžné výdaje jsou na rok 2024 rozpočtovány vyšší přibližně o 15 milionů korun oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Navýšení je především způsobeno nárůstem cen a vysokými výdaji na energie. V rámci celého města došlo k navýšení vodného, stočného, topení, plynu, elektřiny a teplé vody. V běžných výdajích jsou však zahrnuty i mimořádné velké opravy městského majetku, které pak ovlivňují výši běžných výdajů,“ doplnil starosta Tomáš Rada.

U běžných výdajů odboru rozvoje města je vykázáno mírné zvýšení na položkách veřejné osvětlení, údržba a opravy komunikací, městská hromadná doprava a opravy kanalizací.

V běžných výdajích jsou zahrnuty také opravy kotelen v mateřských školách Saská a Pohádka (celkem 3,25 milionu korun), oprava oken v ZŠ ulice Míru (2,9 milionu korun), oprava elektřiny v tělocvičně starého gymnázia (2,5 milionu korun), oprava ulice Litohlavská – ke hřbitovu a parkoviště (9 milionů korun).

Značné výdaje se plánují v souvislosti s výměnou ekonomického systému úřadu, souvisejících programů, spuštění portálu občana a nákupu software a hardware, kdy se počítá s náklady ve výši 41,5 milionu korun s předpokladem získání dotace ve výši až 85 procent způsobilých výdajů.

„Navýšena byla alokovaná částka na dotace pro spolky, organizace, sportovní kluby a zdravotní a sociální spolky, a to o více než 1,5 milionu korun. Dotace spolkům a sportovním klubům jsou v rozpočtu finančního odboru na rok 2024 navrženy v rozdělené formě, a to dotace spolkům, organizacím a sportovním klubům ve výši 8,5 milionu korun, dotace spolkům se zdravotním a sociálním zaměřením ve výši 250 tisíc korun. Dotace na podporu kultury z rozpočtu odboru školství a kultury jsou navrženy ve výši 700 tisíc korun. Dotace pro registrované sociální služby působící v Rokycanech jsou navrženy na odboru sociálním a zdravotním ve výši 990 tisíc korun,“ vysvětlila Milana Jirsová z odboru finančního, která má na starosti rozpočet města.

Investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje je plánován ve výši 600 tisíc korun a dotace zdravotnickým zařízením ve výši 700 tisíc korun.

Foto ilustrační město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte