Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise ocenila krajinu v okolí kláštera Plasy. Nese Označení Evropské dědictví

09.05.2024 12:45

Evropská komise rozšířila seznam míst, která mohou užívat Označení Evropské dědictví (European Heritage Label – EHL). Je mezi nimi také krajina severního Plzeňska v okolí kláštera Plasy.
 

klášter plasy_ilu NPŮ

Pod heslem Evropa začíná zde! vybírá Evropská komise jednou za dva roky místa s mimořádným přínosem k evropské identitě. Vybraným místům je uděleno prestižní Označení Evropské dědictví. 

Prestižní Označení evropské dědictví (EHL) získala letos v dubnu síť cisterciáckých klášterních krajin nesoucí název Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe. Síť se rozkládá v pěti evropských zemích a zahrnuje 17 klášterních krajin včetně plaské.

Udělením EHL bylo odměněno pět let intenzivní spolupráce mezi českými a zahraničními partnery. Základem mezinárodního projektu Cisterscian landscapes connecting Europe / Cisterciácké krajiny spojující Evropu je poznání, prezentace a propagace krajin formovaných cisterciáckými kláštery s jejich jedinečnými přírodními a kulturními poklady.

V těchto územích lze nalézt zachovalé soustavy hospodářských dvorů, dědictví lesního hospodářství, rybníků, vinic, sítě cest a poutních míst i drobných sakrálních staveb, které dodávají kulturní krajině duchovní rozměr. V rámci projektu byla realizována také Cisterciácká stezka, která trasou o délce 6500 km protíná Evropu.

Mottem Rozmanitost v jednotě projekt deklaruje skutečnost, že působením cisterciáckého řádu byly jednotlivé krajiny utvářeny jednotným záměrem, který byl však citlivě přizpůsobován místním přírodním podmínkám. Udělením prestižního ocenění Evropská komise potvrzuje významnou roli cisterciáků pro vytváření evropské kulturní identity. 

V České republice se projektu, zkráceně označovaného Ciserscapes, účastní čtyři klášterní krajiny: kromě kláštera Plasy se jedná o Velehrad, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou.

Na dokumentaci a prezentaci klášterní krajiny v okolí Plas se podílejí především MAS Světovina, Klášter Plasy (NPÚ a NTM) a Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. „Většina našich akcí se mohla uskutečnit díky dlouhodobé podpoře Plzeňského kraje, kterému patří náš velký dík,“ doplňuje ředitel MAS Světovina Ivo Kornatovský.

Čtyři cisterciácké klášterní krajiny na území České republiky se tak nyní prostřednictvím nadnárodního projektu Cisterscapes připojily ke stávajícím tuzemským nositelům EHL, kterými jsou Přemyslovský palác a Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Státní zámek Kynžvart a Werkbund Estates – Kolonie moderní architektury v Praze a Brně. 

„Věříme, že EHL napomůže ke zvýšení povědomí o plaské klášterní krajině v evropském kontextu a potvrdí její kulturní význam v rámci České republiky,“ dodává Pavel Beneš z Centra baroka v Mariánské Týnici.

Foto NPÚ klaster-plasy.cz

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte