QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Hazard v Plzni končí. Zastupitelé města Plzně schválili vyhlášku o jeho regulaci

14.12.2023 14:22

Ve čtvrtek 14. prosince probíhá od ranních hodin 11. zasedání Zastupitelstva města Plzně. Jedním z důležitých bodů k projednání byla dnes obecně závazná vyhláška města Plzně o regulaci provozování hazardních her.

Zarzycký zákaz hazardu Plzeň_1123_FB Roman Zarzycký

Vedení města Plzně chce ze západočeské metropole vyhnat herny i kasina.

Vydání samotné vyhlášky, kterou bude stanoven zákaz hazardních her na celém území města, předcházel proces, který zahrnoval připomínkování návrhu vyhlášky městskými obvody, projednání návrhu v příslušné komisi, v Radě města Plzně, ve finančním výboru, a nakonec v Zastupitelstvu města Plzně. To zasedalo 14. prosince a o vyhlášce rozhodlo.

„Cílem vyhlášky je omezení a regulace provozování binga, technických her i živých her a to na celém území města Plzně. Regulaci nelze udělat okamžitě, podnikům jsou vydávána povolení na různé lhůty. Hledali jsme proto politický kompromis a zároveň nám právníci doporučili, že přiměřenou lhůtou je dvouleté období. Na tom jsme se následně shodli. Fakticky by veškeré provozování těchto všech her mělo skončit k 31. 12. 2025,“ pronesl ve své řeči Roman Zarzycký, primátor města Plzně, který za iniciativou stojí.

Hlasování o obecně závazné vyhlášce města Plzně o regulaci provozování hazardních her předcházela diskuse, která se týkala termínu platnosti vyhlášky. Ze strany opozice zazněly i obavy o rozšíření hazardu za hranice města Plzně.

V tuto chvíli je v Plzni téměř čtyřicet hracích míst v souladu s vyhláškou. Nejvíce provozoven je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první městský obvod a čtvrtý městský obvod.

Příjmy do městského rozpočtu z hazardu jsou dle magistrátu letos očekávány ve výši přes 410 milionů korun, v příštích letech to ale s ohledem na účinnost a podobu vládního konsolidačního balíčku bude suma výrazně nižší – podle ekonomického úřadu magistrátu zhruba 200 milionů korun. Pokles je dán převodem inkasa z on-line her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu 65 % na 45 % u technických her.

„Je potřeba si uvědomit, že všechny prostředky, které hazard deleguje našemu městu, tahá z kapes našich občanů,“ řekl zastupitelstvu před hlasováním primátor města Plzně. „Díky vyhlášce budeme mít město bez hazardu, které bude navštěvované ne pro herny, ale pro naši zoologickou zahradu nebo třeba divadlo.“

Hlasování přítomných zastupitelů v sále proběhlo následovně:

Někteří zastupitelé hlasovali ze vzdáleného přístupu. Michal Hausner hlasoval pro, stejně tak Daniel Kůs a Radoslav Škarda. Kristýna Nachtmann Švédová se zdržela.

Zastupitelstvo hlasováním rozhodlo, hazard v Plzni končí.

Plzeň má novou vyhlášku na regulaci hazardu, postupně by tak díky ní měly do dvou let zmizet z území krajské metropole všechny herny a kasina. Vyhláška bude účinná od 1. dubna 2024, přičemž poslední provozovny by měly zavřít nejpozději do konce roku 2025.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT